Rødhætter i Klemensker. Foto: Berit Hvassum

Leder: Beskyt det værdifulde Bornholm

LEDER
Er det populisme, når Dansk Folkeparti siger, at Bornholms Regionskommune skal genrejse de gamle, rød-hvide granitvejsten, der stod som autoværn på Bobbabrøddan på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem? Stenene er blevet fjernet af kommunens vejafdeling, fordi de stod foran en større renovering, og er erstattet af et moderne stålautoværn.

LEDER

Er det populisme, når Dansk Folkeparti siger, at Bornholms Regionskommune skal genrejse de gamle, rød-hvide granitvejsten, der stod som autoværn på Bobbabrøddan på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem? Stenene er blevet fjernet af kommunens vejafdeling, fordi de stod foran en større renovering, og er erstattet af et moderne stålautoværn.

Og er det overdrevent, når samme parti foreslår, at natur– og miljøudvalget skal træffe afgørelse om, hvilke dele af udvalgets ressortområde, der kan kategoriseres som værende bornholmsk kulturarv? Som der altså ikke kan laves om på, medmindre der foreligger en politisk beslutning om det?

Kim Jacobsen fra Dansk Folkeparti nævner, at blandt andet kyststierne burde være under denne beskyttelse, så de ikke står og forfalder, så der pludselig skal afsætte penge i budgettet til renoveringen. Underforstået: Det, der udnævnes til bornholmsk kulturarv, må ikke gå i forfald. Det skal renoveres løbende. Og det kan ikke bare fjernes, når det er blevet for nedbrudt, ødelagt eller slidt. Disse områder, bygninger, monumenter skal principielt fredes, mener partiet, så de kommer under demokratisk kontrol og ansvar.

 

Vi ser desværre for mange bygninger,
der fremhæves for deres store værdi for
Bornholm, som ikke er under løbende renovering

 

Det er et godt forslag. Begge dele. Stenene bør genrejses, så de kan tjene som et symbol på en sag, hvor der blev begået fejl, som blev erkendt, hvorpå vi med fornuften i behold rettede fejlen. Det kan blive en svær proces, for der er blevet hældt mange gode argumenter ud over beslutningen.

Men det bør ske. Ikke mindst som en påmindelse om, at det ikke er administrationens Bornholm. Det er heller ikke politikernes Bornholm. Det er vores alle sammens Bornholm. Og ingen, der har følelser for landsdelen, har argumenteret solidt for, at stålautoværnet er nødvendigt eller fornuftigt.

Også de overordnede tanker om mere systematisk at beskytte Bornholms kulturarv er god. Vi ser desværre for mange bygninger, der fremhæves for deres store værdi for Bornholm, som ikke er under løbende renovering. Og det er også rigtigt, at den kyststi, som vi i den grad markedsfører os på, visse steder ikke er særligt fremkommelig. Og det er også stadig en sandhed, at for eksempel trætrappen ned til Sorte Gryde ved Helligdomsklipperne, næppe kan klare et kvalitetstjek af en ingeniør.

Bornholms Tidende har tidligere udpeget trappen som potentielt farlig. Den er blevet repareret visse steder, men dele af konstruktionen er ganske enkelt rådden.

Engagementet på Bornholm over for det oprindelige, det autentiske og det bevaringsværdige er stor. Det vidner om, at mange borgere mener, at der skal gøres en særlig indsats, hvor der tages hensyn til andet end økonomi. Og her vil det være fornuftigt, at de politikere, der er valgt og er på valg, tager et ansvar på fællesskabets vegne.

Egentligt er det ikke så indviklet. Vi ved godt, hvad der har blivende værdi. Og vi ved især, at det er dyrere at lade noget gå i forfald, og så redde det, end at tage tingene i opløbet.