Anders Bechs søn startede i DASK-klassen i august, og allerede efter kort tid oplevede familien, at han for første gang var i god udvikling i en skolesammenhæng. Foto: Jacob Jepsen

Far til elev i DASK roser politikerne for at lytte

Anders Bechs søn går i dagbehandling- og skoletilbuddet DASK, der indtil torsdag har været lukningstruet. Nu har partiernes gruppeformænd besluttet, at frede DASK til og med 2022. Det glæder Anders Bech.

BØRNELIV

Anders Bechs søn går i dagbehandling- og skoletilbuddet DASK, der indtil torsdag har været lukningstruet. Nu har partiernes gruppeformænd besluttet, at frede DASK til og med 2022. Det glæder Anders Bech.

– Det er jeg utrolig glad for. Det giver ro indad til i vores familie i forhold til at kunne arbejde med vores søn. Det giver ro til den proces, som kommunen er i gang med, hvor de skal finde en god og gennemtænkt struktur i arbejdet med sårbare børn, siger han.

Føler sig hørt

Anders Bechs søn startede i DASK-klassen i august, og allerede efter kort tid oplevede familien, at han for første gang var i god udvikling i en skolesammenhæng. Før det havde han været igennem flere års mistrivsel i skolen, udredning og til sidst hjemmeundervisning, fordi han havde det så svært.

Anders Bech har tidligere fortalt Bornholms Tidende, at hans søn var kollapset og havde mistet troen på, at han havde en fremtid. Det ændrede sig, ifølge Anders Bech, da han kom i DASK-klassen.

Derfor var han meget påvirket af, at Center for Skoles plan for den fremtidige organisering af specialundervisningstilbud indebar en lukning af DASK.

Nu er tilbuddet blevet forlænget til 2022. Anders Bech er glad for, at politikerne har lyttet til han og andres bekymringer.

– Jeg er utrolig positiv over, at vi har lokalpolitikere, der har modet til at bremse op og kigge på processen igen. Det er meget positivt at opleve som borger, at politikerne lytter og reagerer, når der er bekymring. Det vil jeg gerne komplimentere dem for, siger han.

Tænk DASK ind

Det er stadig planen, at DASK skal lukke, og at de elever, der i dag er i DASK, skal placeres i nye specialtilbud, som Bornholms Regionskommune er ved at planlægge.

Det er en del af en ny organisering af specialundervisningstilbud, som fremgår af Center for Skoles rapport “Inkluderende fællesskaber for alle børn”. Anders Bech mener, at DASK er et velfungerende tilbud til den specielle målgruppe, som hans egen søn er en del af. Derfor håber han, at politikerne vil et tilbud lignende DASK ind i den nye organisering af specialundervisningstilbud.

– DASK gør lige præcis det, der er behov for til den her målgruppe. Når jeg tænker på et fremtidigt tilbud, så håber jeg, at de tager de pædagogiske overvejelser fra DASK med ind i det. Jeg kan sagtens forestille mig, at DASK kan tænkes ind i en samlet pakke af specialtilbud. Man kunne med fordel bevare det som en satelit i Rønne, hvor det var et tilbud til de ældste af de sårbare elever, siger han.

Brug pause til dialog

Anders Bech håber, at politikerne vil bruge forlængelsen af DASK til at blive klogere på den gruppe børn, som de skal lave nye tilbud til.

– Nu skal de (politikerne, red.) have arbejdsro til at finde ud af, hvordan specialundervisningstilbuddene skal se ud fremover. Jeg håber, de går i dialog med de fagpersoner, der er på DASK. Det vil være mit bedste råd til dem, og det formoder jeg da også, at de gør, nu hvor de har forlænget DASK, siger han.

 

 

Fakta om DASK

DASK hører under Ungdomsskolen og er et dagbehandlings-og skoletilbud, der er målrettet unge mellem 13 og 18 år, der ofte har en psykiatrisk diagnose.

Det er ofte diagnoser indenfor autismesoektrummet, angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og/ eller ADD.

Eleverne har typisk haft stort skolefravær eller har været uden undervisning længe.

Center for Børn og Unge visiterer til DASK, og det er den unges sagsbehandler, der indstiller til DASK. Det foregår efter folkeskolelovens paragraf 20 stk.

5. Der går nu fem elever i DASK-klassen, men der er plads til ni.

Eleverne i DASK-klassen får undervisning i dansk, engelsk og matematik. Derudover arbejder de med fag som life skills, feuerstein, styrke og motion og billedkunst.

Eleverne bliver både undervist i grupper og individuelt efter behov.

Der er mulighed for, at eleverne kan tage 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik.

DASK samarbejder med Ung På Vej, hvor eleverne kan deltage i undervisning i en større gruppe, når de er klar.

Kilde: ungbornholm.dk.