– Lige her, bliver hjertet i strandparken og det liv, der forventes at komme i denne del af byen, siger Isabella Marckmann Hansen, projektleder på områdefornyelsen, og Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Byg i Bornholms Regionskommmune, og formand for områdeudviklingens styregruppe. Foto: Elisabeth Krogh

Et gearskifte for Nexø tager tid: ‘Det kan medføre et kæmpe livskvalitetsløft’

En lang gul sandstrand, en helt ny strandpromenade og nye moler til vandaktiviteter.
Foreløbig kan de fleste nexøborgere og andre interesserede ikke se, at så meget som en sten er blevet flyttet for at realisere disse nye planer i bugten nord for Nexø Havn.

UDVIKLING

En lang gul sandstrand, en helt ny strandpromenade og nye moler til vandaktiviteter.

Foreløbig kan de fleste nexøborgere og andre interesserede ikke se, at så meget som en sten er blevet flyttet for at realisere disse nye planer i bugten nord for Nexø Havn.

Men planerne er helt håndgribelige. De er en del af områdeudviklingen i Nexø, og denne er i fuld gang og allerede to år fremme, selvom det for den almindelige borger måske endnu er usynligt, forklarer Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Byg i Bornholms Regionskommmune og formand for områdeudviklingens styregruppe, samt Isabella Marckmann Hansen, som er projektleder for områdefornyelsen.

I juni fik kommunen tilladelse fra Kystdirektoratet til strandparken, og slutningen af august satte politikerne, som en del af 2021-budgettet 10 millioner kroner af til at sætte gang i områdeudviklingen i Nexø med en strandpark, så hvad er det, der tager så lang tid?

Finansiering tager tid

Det er blandt andet finansieringen, forklarer Søren Møller Christensen.

– Som det ser ud lige nu, mangler vi seks millioner kroner yderligere til strandparken, udover de bevilgede 10 millioner kroner fra kommunen og områdefornyelsesmidler fra staten, så der er en opgave med at rejse de sidste penge fra fonde.

Derudover skal strandparken nu detailplanlægges. Blandt andet skal det undersøges, hvordan stranden rent teknisk kan etableres.

– Vi skal undersøge, hvad skal der til for, at de strande, vi laver, er stabile, så vi ikke skal sandpumpe dem hvert år. Og hvad der skal til for, at der ikke hele tiden er spildevand derude, så vi skal lukke stranden hveranden dag. Jeg kan sagtens forstå, at det kan føles som lang tid, der er gået, siden de første idémøder blev holdt i januar 2018, og svært at se hvad vi laver, men nogle af de ting tager bare lang tid. Det er tunge processer, og vi har haft rådgivere inde over, forklarer han.

Strandparken er motoren

Søren Møller Christensen slår fast, at det er vigtigt at fokusere kræfterne.

– Det er megavigtigt, at vi går efter det, der kan gøre en stor forskel for Nexø. Så vi ikke bare laver en masse små projekter, som måske står der, men som ikke betyder noget afgørende for, at byen er et godt sted at bo. At der kommer nye folk til, og at folk har lyst til at blive, når de først flytter hertil. Samt at der kommer noget nyt erhverv og nye arbejdspladser til Nexø. Så vi er gået benhårdt efter, at vi skal lykkes med strandparken. Den skal være motoren i det hele, siger Søren Møller Christensen.

Lige nu er planen, at strandparken kan åbne i 2022.

– Men hvornår anlægsarbejdet kommer til at foregå afhænger af, hvornår vi har pengene, hvornår vi har den sidste tilladelse, og så det er jo et anlægsarbejde, man helst skal lave på et tidspunkt, hvor det ikke blæser alt for meget. Et realistisk gæt er, at det nok er foråret 2022, at vi anlægger, siger Søren Møller Christensen.

– Hvis man gør det om vinteren, så vil man bruge en frygtelig masse penge på, at det store maskineri ligger stille, når det blæser, og det vil vi jo helst ikke. Det er jo skattekroner, vi taler om.

Arbejdsgrupper med indflydelse

Næste skridt i områdefornyelsen er også at få gang i flere arbejdsgrupper.

En arbejdsgruppe for strandparken skal være med til at tegne strandparken i detaljer. Eksempelvis hvordan promenaden skal være, hvor der skal være trapper, om dele af muren skal blive stående og mange andre spørgsmål.

– Det skal ske i dialog med borgere og de interessenter, som kommer til at være hernede, altså dem, som enten skal bygge her eller allerede er på havnen og andre, der måtte have interesse i det. Der ligger kun en overordnet grovskitse nu, så der er et arbejde med at få den detaljeret i forhold til funktioner og æstetik.

Skal muren fjernes?

– Man kunne godt forestille sig, at noget af den skulle blive. Det er en kulturarv for stedet, men det er blandt andet noget af det, gruppen skal arbejde med. Hvad de synes, og hvad de synes i fællesskab med de mennesker, der er i området, eksempelvis Værftet, siger Isabella Marckmann Hansen.

– Man kunne forestille sig, at muren nogle steder kom helt væk, så man har uhindret udsigt og nogle steder måske bevares med gennemgang, så man kan komme ned på stranden. Hvis muren bevares, kan man få en fantastisk strand dernede, hvor der er læ og sol, men det er som sagt arbejdsgruppen, der skal arbejde med det, siger Søren Møller Christensen.

Parkeringsstrategi

Kommunen kan ikke anlægge strandparken uden et tæt samarbejde med Knud Erik Larsen, som ejer grunden lige bagved. Den såkaldte Nordfiletgrund, da grunden går helt ud til muren mod havet.

– Det er et tæt samarbejde, så vi sikrer sammenhængsværdi mellem det projekt og strandparken, men selvfølgelig er det to forskellige projekter, siger Isabella Marckmann Hansen.

– Vi er i dialog med K.E. Larsen omkring p-pladser. Nogle af parkeringspladserne til strandparken kan muligvis ligge på hans grund. Overordnet set skal der laves en parkeringsstrategi for både det nye område, men også for havnen og byen, og det arbejdes der på sideløbende med arbejdet med at udforme strandparken.

Hvor mange parkeringspladser vurderer I, at der skal være hernede?

– Cirka 150, hvor nogle af dem skal være permanente,og andre bruges, når det er højsæson. Men det er ikke noget, der ligger helt fast endnu. Vi skal jo tænke ind, at hele området kommer til at udvikle sig, siger Søren Møller Christensen.

– Nexø har i dag ikke nær de samme parkeringsproblemer som Svaneke, Gudhjem og potentielt også i Allinge. Vi skal bare være sikre på, at det ikke bliver et problem i fremtiden.

Søren Møller Christensen forventer nogle parkeringspladser på Nordfilet-grunden, måske nogle ved roklubben, hvis Kystdirektoratet vil tillade det, nogle på pladsen foran Værftet og eventuelt andre steder på havnen.

– Vi er nødt til at lave en samlet løsning for, at det kan fungere for både Knud Erik Larsens projekt, for strandparken og for alle de andre ting, der er her.

Ikke kun strandpark

Selvom strandparken er motoren i områdefornyelsen af Nexø, er det ikke det eneste, der skal arbejdes med.

De andre indsatsområder er nye boligprojekter, center- og trafikplanlægning, som parkeringsstrategien er et led i, og sammenhængen mellem bymidten – torvet og hele det gamle hjerte i byen, samt kultur- og medborgerhus. Endelig er der også branding og kommunikation, som det nye Byværksted er en del af, og som skal sikre samarbejdet mellem lokalt og kommunalt.

Julemarkedet er en del af det

Det planlagte Bornholms Julemarked, der skal finde sted i de fire adventsweekender, ser formanden for styregruppen også som en del af områdefornyelsen.

– Det er en konkret aktivitet under indsatsområdet “sammenhæng mellem havn og by og nye aktiviteter på havnen”, siger Søren Møller Christensen.

– En ting er jo strandparken, men næste skridt er, at få skabt rigtig god sammenhæng herfra og hen langs vandet, hen til Matter og op til Skippertorvet og byen. En arbejdsgruppe for det område, skal finde ud af, hvordan vi skaber den sammenhæng og hvilke aktiviteter, der skal ind, siger Søren Møller Christensen.

Han forventer, at der efterhånden vil vokse flere – mere konkrete – arbejdsgrupper frem.

– Man kommer til at kunne bidrage på forskellig vis. Nogle vil gerne være med til det strategiske/planlægningssmæssige og andre vil gerne diskutere detaljer, og nogle vil bare gerne være med til at flytte nogle ting. Vi håber med den lokale inddragelse, at områdefornyelsen bliver lokalt forankret og forankrer den lokale viden, og når det er færdigt, at folk synes, det giver mening i forhold til det, de ønskede, og i forhold til, hvordan man bruger byen.

Så der sker en masse, det er bare stadig usynligt?

– I forhold til at folk har haft svært ved at se, at der sker noget, så må jeg som ansvarlig for det sige to ting: Vi kunne helt klart i den proces, der har været indtil nu, have været mere synlige med nogle aktiviteter, det vil jeg blankt erkende, men en områdefornyelse laver man, fordi en by eller et område har brug for et gearskifte, og det kan man virkelig sige, at Nexø har haft behov for.

Nexø bliver attraktiv

– Det primære succeskriterie for mig, men også for politikerne, når de igangsætter sådan noget her, er, at vi får lavet det gearskifte for en by, og det har krævet rigtig mange kræfter i forhold til at få strandparken op at stå, siger Søren Møller Christensen.

Ideen om strandparken opstod ret tidligt på baggrund af alle de ideer, der kom ind ved de første idémøder i 2018.

– Så man tænkte, ok, det er den, vi skal bruge noget krudt på. For kan vi lykkes med strandparken, så lykkes Nexø også med et gearskifte. Endnu er det en oplandsby, hvor der er rigtig mange, som kommer hertil og handler, men man har ikke brugt byen så meget. Det her kan lige pludselig føre til, at rigtig mange vil bruge byen, folk der kommer udefra, og medføre et kæmpe livskvalitetsløft for Nexø, hvor Nexø bliver et attraktivt sted at bo.

Områdeudvikling er en tidskrævende proces og før de fysiske anlæg kan begynde, skal blandt andet tilladelser, finansiering og detailplanlægning være på plads, som det fremgår af tidslinjen udarbejdet af regionskommunen.