– De sidste penge kom belejligt. Næste års budget havde i forvejen nogle helt andre forudsætninger, end vi hidtil har set. Men vi kunne stadig ikke gøre alt det, som vi gerne ville, og der var også stadig nogle besparelser. Dem fjerner vi nogle stykker af med de ekstra penge her, siger Winni Grosbøll. Foto: Jens-Erik Larsen

Ekstra penge redder DASK og Tilflytterservice og giver fire millioner til svømmehal

KOMMUNEBUDGET

Tilflytterservice bliver sikret endnu et år, og borgmester Winni Grosbøll (S) åbner også for, at samtaler i efteråret kan ende med at gøre ordningen permanent. Specialtilbuddet DASK under Ungdomsskolen får også et år mere efter kritikken af at afvikle det. Og målt i kroner og øre er Gudhjem Svømmehal den største vinder med fire millioner kroner til det nye varmtvandsbassin.

Det er hovedtrækkene i den aftale om, hvordan kommunen skal bruge sine uventede ekstra 12 millioner kroner, som partiernes gruppeformænd i kommunalbestyrelsen blev enige om torsdag. Pengene kommer til rådighed, fordi Bornholm fik flere penge fra statens piulje til særligt udsatte kommuner, end Bornholm havde søgt om at få.

– De sidste penge kom belejligt. Næste års budget havde i forvejen nogle helt andre forudsætninger, end vi hidtil har set. Men vi kunne stadig ikke gøre alt det, som vi gerne ville, og der var også stadig nogle besparelser. Dem fjerner vi nogle stykker af med de ekstra penge her, siger Winni Grosbøll.

Hjemmeplejen får desuden 900.000 kroner til elcykler, halvanden million kroner ekstra til at anlægge flere offentlige toiletter vil betyde to eller tre nye, og kommunen lægger også en halv million kroner ekstra oveni de tre millioner, som budgetforliget sidst i august satte af til flere voksne i børnehusene.

Desuden slipper skolerne for at stoppe projekter for i alt godt 800.000 kroner, der bliver 750.000 kroner ekstra til at imødegå sommerens stedvise parkeringskaos, og Bornholms Museum bliver sikret 500.000 kroner til arkæologisk gravearbejde.

Bornholms mange patienter med sukkersyge undgår at opleve, at kommunen skærer 715.000 kroner af hjælpen til dem, mere vild natur og flere insekter bliver tilgodeset med 500.000 kroner, og næste sommer bliver der også råd til aktiviteter for både børn og unge, handicappede og brugere af psykiatrien. Endelig får Plejecenter Klippebo 380.000 kroner til en ny minibus.

Noget til alle hovedområder

På den måde rummer aftalen om at bruge de 12 millioner kroner noget til alle kommunens hovedområder, så Winni Grosbøll kommer vidt omkring, når hun skal kommentere aftalen. Først Tilflytterservice, der i første omgang bliver sikret endnu et år til at skaffe flere indbyggere.

– Tilflytterservice får et års bevilling mere, og så har vi også allerede haft nogle indledende samtaler med Business Center Bornholm om, at vi skal kigge på, hvordan vi skal skrue Tilflytterservice sammen fremadrettet, siger hun.

– Samtidig er Bornholm i dag i en anden situation, end da vi oprettede Tilflytterservice for fire år siden. Så Business Center Bornholm og kommunen har givet hinanden håndslag på at se på, om Tilflytterservice måske skal henvende sig til nye målgrupper, og om vi kan sikre en blivende drift, så det ikke bliver stop-and-go, siger Winni Grosbøll.

Specialtilbuddet DASK under Ungdomsskolen stod til at blive stoppe, fordi indsatsen alligevel skal lægges om. Nu bliver overgangen et år længere.

– Vi har dels lyttet til de bekymringer, der har været omkring, at det i hvert fald ikke måtte gå for hurtigt. Ved at aftale, at vi udskyder det, giver vi DASK et år ekstra og en bedre overgang til et nyt system, som mange er enige om. Det handler om, at vi ikke taber nogen undervejs, siger Winni Grosbøll.

Oveni de tre millioner kroner, som budgetforliget satte af til flere voksne i børnehusene, kommer der nu yderligere en halv million, svarende til godt og vel en enkelt ekstra pædagog.

– Vi har en ambition om at styrke småbørnsområdet, og så skal vi også op på minimumsnormeringerne, når Folketinget har en aftale om den sag. Det er vi slet ikke i mål med endnu, men her kommer vi et lille stykke mere af vejen, siger Winni Grosbøll.

Elcykler til hjemmeplejen

Det tjener flere forskellige formål, når hjemmeplejen får 900.000 kroner til elcykler.

– Vi har rigtig mange cykelruter i hjemmeplejen, og vejret viser sig jo ikke altid fra sin bedste side. I kuling er sådan nogle elcykler rare, så det styrker arbejdsmiljøet, og så er de også et godt supplement til hjemmeplejens biler. Måske vil vi også se, at nogle af dagens bilruter i hjemmeplejen vil kunne tages på cykel, siger Winni Grosbøll.

På en helt anden front viste sommeren, at både børn, unge, handicappede og brugere af psykiatrien var glade for de sommeraktiviteter, der blev mulige med coronastøtte fra staten. De kan nu fortsætte også uden penge fra staten.

– Det har haft en rigtig god effekt for dem, der brugte tilbuddene, siger Winni Grosbøll.

500.000 kroner i støtte til Bornholms Museum handler om at undgå, at museet mister i alt en million kroner, fordi der stadig ikke er kommet nogen ny museumslov. På den konto har Bornholms Museum hidtil været sikret en halv million kroner fra staten, mens kommunen er trådt til med en anden halv million.

– De statsanerkendte museer bliver underkompenseret med midler, og tilskuddet står til at løbe ud med årets udgang. Samtidig vokser museets opgaver med arkæologien og kulturhistorien, så for at undgå, at Bornholms Museum mister en hel million, træder vi i første omgang til med en halv, siger Winni Grosbøll.

Regeringens udspil til næste års finanslov har sat 25 millioner kroner af til at fortsætte statens del af arbejdet, men der er endnu ikke sat modtager på pengene.

Glade sukkersygepatienter

Når Bornholms patienter med sukkersyge slipper for at se kommunens indsats for dem beskåret med 715.000 kroner, skyldes det, at det ikke har været muligt for kommunen at ændre sine indkøbsaftaler på en måde, så patienterne fik færre hjælpemidler at vælge imellem.

At spare penge på den måde er en del af dette års kommunebudget. Men fordi det ikke har været muligt at spare penge på den måde, som man havde aftalt, stod sukkersygepatienterne nu til at få kommunens hjælp beskåret på en anden måde, så pengene kom til at passe. Det indgår de nu.

– Det ville ramme en hel del diabetespatienter, og Diabetesforeningen har været lidt kras i sin kritik. Så nu fortsætter indsatsen som hidtil, siger Winni Grosbøll.

Om halvanden million kroner til nye offentlige toiletter rækker til to eller tre, kan ifølge Winni Grosbøll også handle om, hvorvidt man prioriterer toiletter nye steder eller anlægger et mere et sted, hvor der allerede er et toilet.

– Vi har ikke sat steder på endnu, for vi skal lige have undersøgt, hvor behovet er størst. Men Bornholm får heldigvis flere og flere gæster, så behovet for flere toiletter er der, siger Winni Grosbøll.

At Bornholm har fået flere turister har også spillet ind på, at der nu også bliver sat 750.000 kroner i bedre parkeringsforhold. Endelig kommer de uventede 12 millioner kroner såmænd også den vilde natur og insekterne til gavn, for budgetforligets pulje til biodiversitet bliver nu forøget med en halv million kroner.

 

 

Sådan bruges de 12 millioner kroner

DAGINSTITUTIONER

Flere voksne i børnehusene 500.000 kroner

SKOLER

Penge til projekter overlever 809.000 kroner

DASK får et år mere 620.000 kroner

ÆLDREPLEJE

Elcykler i hjemmeplejen 900.000 kroner

Minibus til Klippebo 380.000 kroner

ERHVERV

Tilflytterservice får et år til 632.000 kroner

SOCIAL OG SUNDHED

Patienter med sukkersyge 715.000 kroner

Blæksprutten, anlægstilskud 362.000 kroner

FRITID OG KULTUR

Gudhjem Svømmehal 4 millioner kroner

Sommeraktiviteter for børn 200.000 kroner

og for psykiatri og handicap 200.000 kroner

Bornholms Museum 500.000 kroner

NATUR OG MILJØ

Større pulje til biodiversitet 500.000 kroner

Nye offentlige toiletter 1,5 million kroner

Bedre parkeringsforhold 750.000 kroner