Den nye servicebygning, med blandt andet toilet til de forbipasserende cyklister og andre, skal blive stående og ikke flyttes til Sorthat Odde, mener Leif Olsen. Foto: Jens-Erik Larsen

Politisk nej til at flytte servicebygning

– Det kan jeg ikke forestille mig.

Leif Olsen (SF), formand for natur- og miljøudvalget, svarer på spørgsmålet, om der kan blive politisk tilslutning til forslaget om at bruge et par hundrede tusind kroner på at flytte den nye servicebygning med toilet fra Nyker Strandvej i Muleby en lille kilometer ned til Sorthat Odde.

lokalsamfund

– Det kan jeg ikke forestille mig.

Leif Olsen (SF), formand for natur- og miljøudvalget, svarer på spørgsmålet, om der kan blive politisk tilslutning til forslaget om at bruge et par hundrede tusind kroner på at flytte den nye servicebygning med toilet fra Nyker Strandvej i Muleby en lille kilometer ned til Sorthat Odde.

Kurt Marker fra Muleby har indsendt forslaget om flytningen som et ønske til kommunens budget for 2021. Her kom det ikke med, men efter blandt andet læserbrevkritik af uhumske forhold i og omkring tørklosettet på Sorthat Odde, mener han, at det er oplagt, at politikerne nu bevilger pengene fra den ekstra pulje på 12 millioner kroner, som kommunen har modtaget.

– Jeg har svært ved at se for mig, at nogen vil synes, at det er en god idé. Især når borgerforeningen ikke ønsker det, siger Leif Olsen.

Sorthat-Muleby Borgerforening havde oprindelig gerne set servicebygningen placeret ved Sorthat Odde i stedet for ved cykelvejen på Nyker Strandvej. Men da beskeden fra kommunen var, at servicebygningen ikke kunne placeres så langt fra cykelvejen, da den er en del af det store cykelstiprojekt, skrinlagde man den idé, har borgerforeningens formand, Bo Johansen, oplyst.

– Det er jo staten, der har betalt servicebygningen. Hver eneste lille ændring, vi har skullet foretage i planerne, har krævet ministeriets tilladelse, siger Leif Olsen.

Servicebygningen i Muleby er én ud af 18, som er stillet op rundt omkring ved de bornholmske cykelveje.

Henvendelser

Men havde det ikke været godt at få opgraderet toiletforholdene på et sted som Sorthat Odde, hvor der kommer mange mennesker om sommeren?

– Jo, vi får da også henvendelser om det. Det er rigtigt, at vi har fået nogle ekstra penge. Vi er ved at finde ud af, hvad de skal bruges til. De bliver ikke brugt til at flytte et toilet i Muleby, men der var forslag til den oprindelige budgetbehandling om nogle toiletter i blandt andet Aakirkeby, som ikke kom med på budgettet, men det er ikke umuligt, at de kan dukke op nu, siger Leif Olsen.