#Metoo-debatten er nået til Campus Bornholm, hvor man arbejder på en politik for, hvad man gør, hvis nogen på campus oplever sexchikane og sexisme. Det fortæller Inge Prip, der er direktør på Campus Bornholm. Foto: Jacob Jepsen.

#Metoo-debatten breder sig: Campus arbejder på politik for sexchikane

CAMPUS

På Campus Bornholm sidder man ikke den seneste tids debat om sexisme og seksuelle krænkelser overhørig. Direktør for Campus Bornholm Inge Prip fortæller, at samarbejdsudvalget på campus har nedsat et udvalg, som nu skal formulere en politik for sexchikane på Campus Bornholm. Den politik skal skrives ind i en ny personalehåndbog, for i den nuværende findes der ifølge Inge Prip ikke noget information om, hvad man gør, hvis elever eller personale oplever sexchikane eller sexisme.

– Vi vil indføre et særligt afsnit i personalehåndbogen, fordi der er meget fokus på sexchikane og sexisme i øjeblikket, og vi har gennemgået vores politik og kan se, at vi ikke har noget afsnit om det. Tiden er til, at vi får det skrevet ind, siger hun.

Acceptabel adfærd

Politikken for sexchikane og sexisme på Campus Bornholm er ikke beskrevet endnu. Det er op til det nedsatte udvalg at formulere den. Men ifølge Inge Prip skal det fremover være mere tydeligt, hvordan man skal opføre sig overfor hinanden på campus, og hvad man gør, hvis man oplever sexchikane og sexisme.

– Det skal være tydeligt, hvad der er acceptabel adfærd og i særdeleshed, hvad der ikke er accetabel adfærd. Det skal også være sådan, at man skal kunne gå til en person og fortælle om sine oplevelser, uden man frygter for, at det får konsekvenser for eksempelvis karakterer eller lignende. Det skal gælde for både elever og personale, siger hun.

Erfaringer kan komme

Inge Prip fortæller, at hun endnu ikke har haft sager om sexchikane eller sexisme i sin tid som direktør for Campus Bornholm.

– Jeg er ikke bekendt med, at der skulle være sket noget af den slags. Men der er fokus på det i samfundet nu, og der føler jeg, det er naturligt, at det emne bliver en del af vores personalehåndbog. Når der er fokus på det, kan der også dukke noget op. Det er vi nødt til at være forberedte på, siger hun.

Udvalget, der skal formulere politikken om sexchikane og sexisme, hører under samarbejdsudvalget på Campus Bornholm. Men ifølge Inge Prip vil elevrådet også blive bedt om input til det nye fokuspunkt.