Afsløringen af mindestenen var en folkefest, selv om den foregik på en onsdag formiddag. Børnene, der var forsynet med dannebrogsflag, kom frem i forreste række.

Afsløring af mindesten var et tilløbsstykke i 1945: Nu markeres 75 års jubilæum

MINDESMÆRKE

Lørdag den 26. september bliver flagene hejst ved Rådhuset i Hasle. Det sørger Hasles lokalhistoriske forening for i samarbejde med byens flaghold. Det sker for at markere 75 års dagen for afsløringen af busten af Kong Christian X.

Busten foran Hasles rådhus, som i dag er byens medborgerhus, blev afsløret på Kong Christian X’ 75 års fødselsdag den 26. september 1945. Monumentet blev rejst til ære for kongen og til minde om befrielsens år 1945.

Kongebusten blev rejst på initiativ af dyrlæge Hans Kofod, der var leder af den lokale modstandsbevægelse. Man kan spørge om, hvorfor det netop blev i Hasle og ikke en anden bornholmsk by, at mindestenen blev rejst.

I Hasle har man åbenbart følt det naturligt med et minde på en central plads. Det skyldes måske, at man i forvejen havde en mindesten foran rådhuset, nemlig 1658-mindestenen med navnene på centrale personer fra oprøret mod svenskerne i 1658. Denne sten blev stillet op i 1908.

De to mindesten stod oprindelig på hver sin side af hovedindgangen til Rådhuset, men står i dag side om side på den nordlige del af torvet, som blev renoveret for nogle år siden.

Richardt Vang-Olsen, formand for Hasle og Omegns Lokalhistoriske Forening ved siden af busten af Kong Christian X. Til venstre er det 1658-mindestenen. Foto: Jens-Erik Larsen

Indsamling i byen

Hans Kofod nedsatte efter befrielsen i 1945 en komité, der foranstaltede en indsamling i byen for at skaffe penge til kongebusten.

Det fremgår ikke af aviserne fra dengang, hvor mange penge, der skulle samles ind. Men det nævnes, at borgerne har udvist stor offervilje, og at Hasle Bank støttede “ekstraordinært”, mens fru isenkræmmer Kofod skænkede stenen med indskrift.

Der manglede alligevel nogle kroner, men de blev samlet ind via et lykkehjul på torvet i forbindelse med festlighederne i anledning af kongens 75 års fødselsdag og afsløringen af busten. Arrangementet blev noget af et tilløbsstykke, som det nok er svært at forestille sig i dag.

Kong Christian X var under besættelsen 1940-45 blevet et nationalt samlingspunkt. Han blev blandt andet kendt for sine daglige rideture rundt i København. Kong Christian X døde i 1947, 76 år gammel.

Borgmester Regnersen har her afsløret mindestenen med busten af Kong Christian X den 26. september 1945. Bemærk, at stenen dengang var placeret til højre for rådhusets hovedindgang.

Folk myldrede til

I Bornholms Tidendes fyldige reportage fra begivenheden fortælles det, at fra bygninger og skibe i havnen vajede flagene, og på torvet var folk begyndt at samle sig allerede længe før klokken 11.

Biler rundt fra øen kom med medlemmer af seks soldaterforeninger, som kom faner. Hasles venlige politibetjente sørgede for, at de mange børn kom frem i forreste række, så de kunne se det store øjeblik, da borgmester Regnersen klokken 11 trådte hen for at afsløre mindestenen, som indtil da var dækket med et dannebrogsflag.

Borgmesteren sagde blandt andet inden afsløringen af stenen:

“Det har været en lykke for vort land, at vi har haft Kong Christian som samlingsmærke. Ligeledes skal det være mindet om det år, da vi blev befriet for de brutalitetens åg, der var lagt på os gennem fem lange år. Og vi vil herved for kommende slægter vise vor taknemmelighed”.

Telegram til kongen

Der blev på dagen lagt mange buketter ved stenen, og det blev besluttet at sende et telegram til kongen.

Det lagde tilsyneladende ikke nogen dæmper på glæden, at de tyske soldater efter det sovjetiske bombardement af Nexø og Rønne i maj 1945 var blevet afløst af sovjetiske soldater, som var på Bornholm frem til april 1946. Det var heller ikke noget, der blev nævnt i avisens omtale.

Kong Christian X nåede ikke selv at se mindestenen, men det gjorde hans barnebarn, dronning Margrethe, da hun var i Hasle under sit bornholmsbesøg i 2017.

 

 

Monumentet

Monumentet på torvet – foran rådhuset og lige ved siden af mindestenen for befrielsen fra svenskerne i 1658 – består af en granitsokkel med majestætens buste i bronze. I soklen er indhugget kongens kronede monogram, CX, mens der underneden står: “1945 Befrielsesåret Rejst af Borgere i Hasle”.

Forarbejdet til busten er udført af billedhugger Victor Kvederis (1909-1966). Der blev også lavet eksemplarer af busten til Sønderborghus i Sønderborg og Tønderhus i Tønder (nu Sønderjyllands Kunstmuseum).