Farten skal ned ved Peterskolen på Almegårdsvej i Rønne. Derfor er Jens Møller Gudhjem A/S ved at anlægge hastighedsdæmpende anlæg. Foto: Jens-Erik Larsen

Større trafiksikkerhed ved skole

TRAFIK

Entreprenørvirksomheden Jens Møller Gudhjem A/S er i gang med arbejde på Almegårdsvej i Rønne, der skal forbedre trafiksikkerheden ved den kristne privatskole Peterskolen. Projektet er en del af regionskommunens trafiksikkerhedsplan.

I juni godkendte kommunalbestyrelsen tre anlægsbevillinger til hastighedsdæmpende foranstaltninger, deriblandt skolen på Almegårdsvej. Der var det hensigten at etablere en egentlig stikrydsning med heller, men under detailprojekteringen viste det sig, at det ville medføre en større ombygning af en adgangsvej til Maskingården på Haslevej.

Derfor bliver der i stedet anlagt en rød, hævet flade i retning mod Bofa med modificeret rampe samt en stikrydsning på en rød hævet flade ved cykelstien til Nyker, ligeledes med modificeret rampe. Den svarer til stikrydsningen på Nordre Ringvej. Der vil derudover blive etableret den nødvendige skiltning.

Arbejdet ved Peterskolen beløber sig til 345.124,93 kroner.