Ifølge naboer til et potentielt boligområde i Rønne Syd lever der ikke kun fredede markfirben i området, men også flagermus, der er også er fredede. Arkivfoto

Måske også fredede flagermus i Rønne Syd

Både beboere og regionskommunen har konstateret, at der lever fredede markfirben på et areal i Rønne Syd, som kommunen gerne vil udvikle til et område for blandede boligformer. Af et notat udarbejdet af en kommunal landskabsforvalter fremgår det, at der måske også lever fredede flagermus i området.

NATUR

Både beboere og regionskommunen har konstateret, at der lever fredede markfirben på et areal i Rønne Syd, som kommunen gerne vil udvikle til et område for blandede boligformer. Af et notat udarbejdet af en kommunal landskabsforvalter fremgår det, at der måske også lever fredede flagermus i området.

Det er naboer, som har fortalt kommunens natur- og miljøfolk, at der er observeret flagermus på arealet. Kommunen har ikke selv besigtiget arealet for flagermus, men har kigget efter egnede levesteder, hvilket vil sige gamle træer med hulheder.

Umiddelbart vurderer kommunens folk, at nogle popler langs en dige i området er de eneste træer på arealet, som potentielt kan indeholde hulheder. Det er dog ikke specifikt blevet undersøgt, om der er hulheder i træerne.

En nabo mener, der bor flagermus i et forfaldent hus nordøst for området, og ifølge kommunens landskabsforvalter kan huset potentielt være yngle- eller rasteområde for flagermus.

Under alle omstændigheder vurderer kommunens natur- og miljøfolk, at flagermus flyver ind over området og fouragerer.