Sct. Nicolai Kirke. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Et halvt nyt menighedsråd

Da Rønne Sogn i sidste uge holdt valgforsamling for at vælge et nyt menighedsråd, blev resultatet, at halvdelen af de 14 pladser blev besat af nye medlemmer. Det fremgår af Bornholms Provstis samlede oversigt over menighedsrådsvalgene her på øen.

De nye navne er Jørgen Kjøller Petersen, Elise Theresa Umbhau Jensen, Tenna von Cappeln, Inger Vang, Esben Ørberg, Charlotte Fassel og Folmer Lynggaard. Derudover blev Jens Christian Hansen, Birte Kofod, Majken Taxbro, Johnny Winther Holbech, Jonna Hermann, Agnete Aabye Dam og Poul Rostgaard genvalgt.

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste til kordegn Martin Sørensen eller formand Johnny Winther Holbech senest den 13. oktober. Listen skal indeholde 14 medlemmer, og 14 stillere skal underskrive kandidatlisten. Listen skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.

Alle menighedsråd vælges for en periode på fire år, og det nye menighedsråds valgperiode begynder 1. søndag i advent den 29. november.