Familieplejen Bornholm vandt ikke udbuddet om opgaven med plejefamilier, men behandlingen af deres tilbud og kommunens eget kontrolbud har ikke været ligeværdig, vurderer Familieplejen Bornholms advokat nu. Foto: Jacob Jepsen

Familieplejen Bornholms advokat: Kommunen har begået fejl og lovbrud

Familieplejen Bornholms advokat Ea Meyer fra NT Advokater sendte i weekenden et notat til Bornholms Regionskommune, hvori hun på vegne af Familieplejen Bornholm beder om, at direktionen i kommunen nu behandler sagen om kommunens udbud af familiepleje på Bornholm.

Plejefamilier

Familieplejen Bornholms advokat Ea Meyer fra NT Advokater sendte i weekenden et notat til Bornholms Regionskommune, hvori hun på vegne af Familieplejen Bornholm beder om, at direktionen i kommunen nu behandler sagen om kommunens udbud af familiepleje på Bornholm.

Hun skriver også, at Familieplejen Bornholm nu overvejer, om der skal tages retslige skridt overfor kommunen.

I september annullerede Bornholms Regionskommune udbuddet om opgaverne med plejefamilier på Bornholm og hjemtog opgaven. En opgave, som Familieplejen Bornholm som privat aktør har stået for i over 100 år og nu står til at miste fra 1. januar 2021. Evalueringen af tilbuddet viste, at kommunens eget bud var det bedste bud “set i forholdet mellem pris og kvalitet”.

Notatet med kritik fra Familieplejen Bornholms advokat er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside, og her skriver Ea Meyer, at hun på baggrund af en aktindsigt i materialet fra udbuddet vurderer, at der er sket overtrædelser af både kontrolbudsbekendtgørelsen, udbudsloven og virksomhedsoverdragelsesloven.

Mulighed for at påvirke

Ea Meyer skriver i notatet, at kommunen har overtrådt kontrolbudsbekendtgørelsen, fordi kommunen har lavet et kontrolbud på opgaven med familiepleje i forbindelse med udbuddet, uden at skrive det i udbudsannoncen og udbudsmaterialet, som det bør ifølge bekendtgørelsen.

Det er Ea Meyers vurdering, at kontrolbuddet ikke har været underlagt samme vilkår som Familieplejen Bornholms tilbud, som Kontrolbudsbekendtgørelsen ellers foreskriver. I notatet fremgår det også, at Ea Meyer vurderer, at kommunen har lavet en klar overtrædelse af Kontrolbudsbekendtgørelsen, fordi de medarbejdere, der har haft ansvar for kontrolbuddet, også har haft mulighed for at påvirke udbudsprocessen.

– Det fremgår af ovennævnte interne e-mailkorrespondance, som jeg har fået udleveret som en del af en aktindsigtsbehandling, at enheden ansvarlig for kontrolbuddet har haft mulighed for at påvirke udbudsprocessen, hvilket er en klar overtrædelse af kontrolbudsbekendtgørelsen, skriver Ea Meyers i notatet.

Ulig evaluering

Ifølge hende har kommunen også overtrådt Udbudsloven, da opgaven med plejefamilierne var i udbud.

– Min gennemgang viser, at kommunen har overtrådt udbudsloven både ved formuleringen af evalueringsmodellen for pris og ved evalueringen af kvalitet, skriver hun i notatet.

Ea Meyer skriver, at kommunen ikke har ligebehandlet Familieplejen Bornholms tilbud og kontrolbuddet, fordi kommunen ikke har vægtet mangler i eget kontrolbud negativt i lige så stort omfang som manglerne i Familieplejen Bornholms tilbud.

Til sidst i notatet vurderer Ea Meyer også, at kommunen er ved at bryde virksomhedsoverdragelsesloven. Hun skriver, at kommunen ifølge hendes oplysninger har sagt, at der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, men at hun formoder, at kommunen regner med, at Familieplejen Bornholms personale skal ansættes i samme funktioner hos kommunen.

– For hvorledes vil kommunen ellers stable en løsning på benene inden 1. januar 2021, hvor Familieplejen Bornholms kontrakt udløber, spørger hun i notatet.

Overvejer næste skridt

Familieplejen Bornholm og Ea Meyer har ikke ønsket at stille op til interview, men henviser for nu til notatet. I notatet skriver Ea Meyer, at Familieplejen Bornholm overvejer, om der skal tages retslige skridt overfor kommunen, selvom Familieplejen Bornholm “allerhelst så det tillidsbaserede forhold bevaret”.

Bornholms Regionskommunes servicechef Trine Dorow ønsker heller ikke at stille op til interview og henviser til et nyhedsbrev på kommunens hjemmeside. Her skriver Bornholms Regionskommune som afsender, at man ser “med alvor på kritikken og vil lade notatet indgå i den videre sagsbehandling, og at man nu vil forholde sig til, om de forhold, som Ea Meyer påpeger i sit notat, er korrekte eller ej. Bornholms Regionskommune skriver også, at Ea Meyer kan klage på vegne af Familieplejen Bornholm, men at det er uklart for kommunen, om advokaten ønsker at gøre det. Bornholms Tidende har spurgt kommunens servicechef Trine Dorow, hvad “den videre sagsbehandling” indebærer. Servicechefen har ikke ønsket at svare på dette.