Frede Clausen. Privat foto

Dødsfald: Han var foreningsmand til fingerspidserne

– Frede var foreningsmand til fingerspidserne. Han fulgte med i vores virke lige til det sidste, deltog gerne i vores arrangementer og var hvert år en trofast gæst ved vores medhjælperfester.

DØDSFALD

– Frede var foreningsmand til fingerspidserne. Han fulgte med i vores virke lige til det sidste, deltog gerne i vores arrangementer og var hvert år en trofast gæst ved vores medhjælperfester.

Sådan mindes Mogens Christiansen, formand for Østermarie Idrætsforening, den mangeårige skytteformand Frede Clausen, der den 13. september afgik ved døden, 90 år gammel.

Frede Clausen vil først og fremmest blive husket for sit virke i idrættens verden. Han meldte sig ind i den lokale idrætsforening for lige præcis 70 år siden, blev formand for skytteafdelingen i 1968 og udnævntes til æresmedlem i forbindelse med foreningens 125 års-jubilæum i 2000.

Skytternes mand

Frede Clausen var skytternes mand, og inden han blev formand hjemme i Østermarie, havde han allerede engageret sig i Bornholms Amts Skytteforening (i dag DGI Skydning Bornholm). Her var han formand i to perioder, 1964-68 og 1975-87. Han var den længst siddende formand i foreningens nu 151-årige historie og bar derfor også med stolthed De Danske Skytteforeningers ærestegn.

– Det er ikke et ærestegn, man bare får. Det er noget, man virkelig skal have gjort sig fortjent til, understreger DGI-skytternes nuværende formand, Erik Höy.

Frede Clausen bosatte sig i 1954, sammen med hustruen Helga, på ejendommen Skovvang på Havrehøjvej, hvor de drev det lille landbrug med både køer og grise. I mange år udstillede han køer på dyrskuet i Almindingen, hvor han også fungerede som dommer. Kun i en kortere årrække havde han også arbejde uden for hjemmet – på mejeriet Vaddam.

Et samlingspunkt

I 1986 blev Skovvang overdraget til sønnen Bent, hvorefter Helga og Frede Clausen flyttede ind til byen i Østermarie. De havde den store glæde, at alle børnene – Bent, Nina og Søren – blev boende i sognet, og hjemmet i Torvegade blev derfor et naturligt samlingspunkt også for den næste generation, de ni børnebørn.

Få måneder efter diamantbrylluppet i 2014 mistede Frede Clausen sin hustru, og i 2018 havde han også den store sorg at miste datteren Nina. Det var to hårde slag i en ellers tryg tilværelse, men han blev boende i Torvegade lige til sin egen død og deltog fortsat i de sociale arrangementer, han kunne overkomme. Altid med en lun bemærkning i ærmet, som det også blev fremhævet ved hans bisættelse fra Østermarie Kirke.

Frede Clausen var i ti år også formand for Østermarie Pensionistforening.