Rønne Svømmehal har udset sig den såkaldte Trekantsgrund på Nørrekås til et fremtidigt vandkulturhus. Det er det samme sted, som er udpeget i den strategiske udviklingsplan for Rønne. Foto: Berit Hvassum

Svømmehal vil reservere grund på Nørrekås til vandkulturhus

UDVIKLING

Rønne Svømmehal har det ikke godt. Hallen er generelt i dårlig stand og skal gennemgå mange bekostelige renoveringsopgaver, hvis den skal kunne eksistere mange år endnu. Aktuelt arbejder svømmehallens bestyrelse ud fra en antagelse om, at hallen kan eksistere frem til 2027. Sideløbende arbejder den på at etablere en ny svømmehal, og til det formål har den nu bedt regionskommunen om at reservere et areal på Nørrekås.

Det drejer sig om den såkaldte Trekantsgrund vest for Nørrekås Lystbådehavn, hvor svømmehalsbestyrelsen gerne vil bygge et vandkulturhus. I første omgang ønsker bestyrelsen at reservere grunden i to år, så den får tid til at udvikle et konkret projekt og til at søge penge.

Det fremgår af en sagsbeskrivelse til kommunens teknik- og miljøudvalg.

Ideen om et nyt vandkulturhus på grunden på Nørrekås indgår i den strategiske udviklingsplan for Rønne.

Flydende grænser

Ideen om et nyt vandkulturhus på grunden på Nørrekås indgår i den strategiske udviklingsplan for Rønne, og Rønne Svømmehal har fået KHR Architecture i København til at udarbejde en projektbeskrivelse af, hvad et sådant hus kan indeholde.

Tanken er, at huset skal danne ramme om alle former for vandsport, både eksisterende og nye. Vandkulturhuset skal bygges med fokus på vandidrætten og med gode muligheder for at lege, og det skal overordnet indeholde en afdeling til elite- og motionssvømning, et vandland og en rehabiliterings- og wellnessafdeling.

I huset skal grænserne mellem ude og inde så vidt muligt være flydende, så man i nogle områder kan bevæge sig frit mellem udendørs- og indendørsaktiviteter. Det kan være i form af udendørsbassiner til vinterbadning, sauna, udendørs træningsarealer samt ophold i forbindelse med en café.

Gode udearealer som legepladser og opholdsområder forstærker ifølge projektbeskrivelsen vandkulturhusets tilhørsforhold til hele øen, så det fremstår graciøst og imødekommende.

Bevægelse fra by til havn

Det er den kommunale administrations foreløbige vurdering, at Bornholms Vandkulturhus vil kunne indfri mange af de ønsker, kommunen har til udviklingen af Nørrekås. Det gælder samspillet med de omkringliggende foreninger og en bevægelse fra by til havn. Endelig er det vurderingen, at vandkulturhuset vil kunne være en attraktion for både lokale og turister.

Dog mener administrationen, at visionen om at etablere en wellnessafdeling kan føre til en konkurrenceforvridende situation, hvis vandkulturhuset i fremtiden skal have offentlig driftsstøtte, og det beder den bestyrelsen for Rønne Svømmehal om at adressere i en kommende udviklingsproces.

For kommunen er der umiddelbart ingen økonomiske bindinger forbundet med selve arealreservationen. Det fremgår dog af visionsoplægget, at kommunen forventes at medfinansiere projektet i form af at levere en renset, byggemoden grund samt levere infrastrukturen med parkeringspladser og tilkørselsforhold.

 

 

15.000

kvadratmeter er den såkaldte Trekantsgrund på Nørrekås, som Rønne Svømmehal ønsker reserveret til et nyt vandkulturhus

 

 

 

Fakta

Om Bornholms Vandkulturhus

Ifølge projektbeskrivelsen fra KHR Architecture kan vandkulturhuset indeholde følgende afdelinger:

Elite- og motionsbassin med udspring – 1.900 kvadratmeter

Omklædning – 400 kvadratmeter

Kurbad – 300 kvadratmeter

Vandland/familiebassin – 250 kvadratmeter

Foyer/ankomst/billetsalg – 200 kvadratmeter

Café – 200 kvadratmeter

Varmtvandsbassin – 100 kvadratmeter

Total – 3.350 kvadratmeter