Grethe Kofoed Svendsen udpeger den fløj, hvor der skal bygges om og til for, at Bornholms Frie Idrætsskole kan få etableret blandt andet køkken og spisesal. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Stort skolebyggeri kan snart gå i gang

Bornholms Frie Idrætsskole i Nyker er blevet godkendt til at låne et større beløb, hvilket betyder, at man snart kan realisere planerne om at etablere køkken og spisesal på skolen.

SKOLE

Bornholms Frie Idrætsskole i Nyker er blevet godkendt til at låne et større beløb, hvilket betyder, at man snart kan realisere planerne om at etablere køkken og spisesal på skolen.

Skoleleder Grethe Kofoed Svendsen oplyser efter skolens generalforsamling, at man har haft møde med byggerådgiveren, og at der nu skal tegnes på byggeriet, hvorefter det kommer en udbudsrunde. Hun ønsker derfor ikke at sætte noget beløb på, hvor meget, man regner med at skulle bruge på byggeriet.

Skolelederen venter, at byggeriet starter i foråret 2021, og at man nok kommer ind i 2022, før det er afsluttet.

Utidssvarende

Skolen har siden starten i 2004 lejet sig ind i naboen Nyker Forsamlingshus’ køkken og spisesal, da man ikke selv har de faciliteter. Skolen bespiser hver dag cirka 280 mennesker.

Men det “makkerskab” mellem skolen og forsamlingshuset vil være slut, når et større bygge- og ombygningsprojekt på skolen er slut. Fra skolens side opridses baggrunden i skoleledelsens årsberetning:

“Desværre er forsamlingshusets køkkenfaciliteter særdeles utidssvarende og arealmæssigt ret begrænsede. Ikke blot er køkkenet utidssvarende, hvad indretning og grej angår, men det er i alle parametre et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø for vores personale. Skolen ønsker derfor at bygge et moderne industrikøkken, hvor der er de optimale betingelse for fremstilling, nedkøling, opbevaring og håndtering af råvarer. Et industrikøkken, hvor der er sundt arbejdsmiljø for personalet og elever, og hvor det er ansvarligt og muligt, at elever kan deltage og tage del i produktionen”.

En ny, stor spisesal skal også fungere som samlingssted for andre aktiviteter. Skolen vil i tilknytning til industrikøkkenet også bygge et regulært skolekøkken for at imødekomme et større behov på området, når der indføres afgangsprøve i hjemkundskab.

Spisesal, hjemkundskabslokale og elevtoiletter etableres i en eksisterende, uudnyttet fløj af den gamle skole. Industrikøkkenet skal etableres i en tilbygning til denne fløj.

Vuggestue

Der bliver også et nybyggeri i forbindelse med skolens nuværende børnehave og fritidsordning. Det er med henblik på også at kunne åbne en vuggestue. Grethe Kofoed Svendsen regner med, at man vil få en vuggestue med 12-16 børn.