Express 1 i Rønne Havn. Arkivfoto: Klaus Holsting

Søfartsstyrelsen gav Molslinjen strakspåbud efter “near miss”

RAPPORT

Ved midnatstid lørdag den 4. juli foretog Bornholmslinjens to hurtigfærger Express 1 og Express 2, som var på vej i hver sin retning mellem Rønne og Ystad, begge undvigemanøvrer, da de var ved at komme for tæt på hinanden.

Som tidligere omtalt i Bornholms Tidende gik Søfartsstyrelsen ind i sagen for at afdække hændelsesforløbet, og konklusionen blev, som refereret i Bornholms Tidende den 8. september, at der var tale om en near miss – altså en tæt på-hændelse – hvor “der glædeligvis ikke er sket en ulykke, og vi har ikke kunnet konstatere en overtrædelse af søvejsreglerne som sådan”, oplyste Søfartsstyrelsen i en mail til avisen.

Bornholms Tidende har bedt om og nu fået aktindsigt i Søfartsstyrelsens rapport. Af denne fremgår det, at skibsinspektør i Søfartsstyrelsen Pernille Mølgaard Badstue den 7. juli gav Molslinjen følgende strakspåbud pr. mail:

“Inden for 24 timer skal Molslinjen fremsende en redegørelse for, hvordan I fremadrettet vil sikre, at der holdes behørig afstand til andre fartøjer, herunder særligt med hensyn til indbyrdes afstand mellem de to færger, der sejler på samme rute mellem Rønne og Ystad”.

Inden for det dekreterede tidsrum svarede nautisk inspektør i Molslinjen Vivi Nielsen tilbage:

“Følgende tekst er dd. blevet ændret i skibenes SMS (safety management system, red.). Det er en præcisering af punkt 9 under Brodisciplin:

1. Ved passage af andre skibe skal der holdes en sikkerhedsafstand på minimum 0,8 sømil. Hvis dette ikke er muligt, skal det andet skib kontaktes via VHF for at træffe aftale om passage.

Ved forsinkelser, i usigtbart vejr og under alle særlige omstændigheder skal vagthavende navigatør på rederiets færger desuden tydeligt og klart aftale, hvordan passage med rederiets skibe skal finde sted.

Den oprindelige tekst var:

Ved passage af en af de andre færger, skal der holdes en passende sikkerhedsafstand.

Ved forsinkelser, i usigtbart vejr og under alle særlige omstændigheder skal vagthavende navigatør på begge færger tydeligt og klart aftale, hvordan passage skal finde sted.

Der vil blive holdt et navigatørmøde i næste uge, hvor en lesson learned vil blive behandlet”, slutter svaret fra Molslinjen.