I Ringebakkebruddet har to borgere fået bøder på tilsammen 18.000 kroner for overtrædelse af færdselsloven og naturfredningsloven. Foto: Berit Hvassum

Ornitologer og skovfoged tager afstand fra kæmpebøde

– Jeg er meget bekymret over, at politiet har brugt vores skilte, som grundlag for at udstede bøder, siger Christian Lau, der er vandrefalkekoordinator for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Bornholm, om de bøder på tilsammen 18.000 kroner, som to borgere har fået for at køre i bil i Ringebakkebruddet.

NATURBESKYTTELSE

– Jeg er meget bekymret over, at politiet har brugt vores skilte, som grundlag for at udstede bøder, siger Christian Lau, der er vandrefalkekoordinator for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på Bornholm, om de bøder på tilsammen 18.000 kroner, som to borgere har fået for at køre i bil i Ringebakkebruddet.

Det er også Christian Lau, som i samarbejde med Bornholms Regionskommune har opsat de skilte, der fortæller, at en del af stenbruddet ved Vang er yngleplads for vandrefalke. Skilte hvor det, for at give vandrefalkene fred til at udruge og opforstre deres unger, henstilles, at besøgende ikke bevæger sig ind bag skiltene.

Det har han gjort siden 2012, hvor skiltene første gang blev sat op.

Under publikums beskyttelse

– Dengang mødtes jeg og et andet medlem af Dansk Ornitologisk Forening med en kommunal embedsmand, og så besluttede vi i fællesskab, hvor skiltene skulle stå. Siden har vi efter aftale med Bornholms Regionskommune sat dem op på nøjagtigt de samme steder hvert år, siger Christian Lau til Bornholms Tidende. Han fortæller videre, at der er tale om i alt fem skilte, som sættes op i februar eller marts, inden vandrefalkenes ynglesæson starter, og som bliver stående indtil midten af juli, når falkeungerne er kommet på vingerne.

Han fortæller endvidere, at Naturbeskyttelsesloven aldrig har været en del af de samtaler, han som repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening har haft med Bornholms Regionskommune om skiltningen.

– Vi har slet ikke taget som udgangspunkt, at området skulle lukkes efter Naturbeskyttelsesloven. Hensigten har udelukkende været, at gøre folk opmærksom på, at vandrefalkene ynglede, så vi kunne sætte området under publikums beskyttelse, fortæller han.

– Hensigten med vores skilte, er blot at oplyse og sætte området under publikums beskyttelse. Ikke at danne grundlag for at udskrive kæmpebøder, siger Christian Lau, som er vandrefalk-koordinator i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. Grafik: Dorrit Bjerregaard. Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Fuldstændigt ude i hampen

Den udlægning bakkes op af Bornholms Regionskommunes skovfoged, Ole Holm Pedersen, der er regionskommunens ansvarlige for området.

– Det skilte er udelukkende tænkt som en vejledning til publikum om, at de ikke skal gå tættere på. Vi fortæller, at vandrefalken yngler og har behov for fred, og så forventer vi, at folk respekterer det. Det er jo slet ikke sådan, at vi har tænkt, at de skulle have store bøder, hvis de alligevel går ind i området, siger han til Bornholms Tidende og fortsætter:

– Jeg synes, det bliver meget interessant at se, hvor den her sag ender, for det er jo helt ude i hampen det her. Man kunne give dem 2.000 kroner i bøde for at køre forbi skiltet, der forbyder kørsel med motorkøretøjer, for det er jo forbudt, men at give den en bøde i den størrelsesorden, det fuldstændigt ude i hampen.

Ikke særligt følsomme

Christian Lau fortæller endvidere, at vandrefalkene ikke er særligt følsomme over for forstyrrelser, hvis forstyrrelserne blot er en del af den normale miljø på det sted, hvor de yngler, og hvis den kommer fra et område nedenunder reden.

Som eksempel giver han NCC’s stenbrud Stubbeløkken øst for Rønne, hvor der også er ynglende vandrefalke.

– Der sprænger man og kører rundt med store maskiner. Alligevel har vandrefalkene i Stubbeløkken kæmpe succes med at udruge og få deres unger på vingerne, og de får unger hvert eneste år, fortæller han.

– Det, der skræmmer dem, er afvigelser fra det normale mønster, og forstyrrelser der kommer ovenfra. Eksempelvis hvis nogen flyver med drone, siger han.

Ligesom skovfoged Ole Holm Pedersen gav udtryk for det i mandagens udgave af Bornholms Tidende, tvivler Christian Lau på, at skiltene bliver sat op i den ynglesæson, der begynder i foråret 2021.

– Jeg tror ikke, de bliver sat op til næste år, for vandrefalkene har ikke ynglet i Vang Granitbrud i lang tid, men det er selvfølgelig ikke endelig besluttet. Det skal vi lige vende en gang. Men der skal være en mening med, at skiltene står der, siger siger han til Bornholms Tidende.