I Ringebakkebruddet har to borgere fået bøder på tilsammen 18.000 kroner for overtrædelse af færdselsloven og naturfredningsloven for at køre bil i Ringebakkebruddet. Foto: Berit Hvassum.

Leder: Godt at bødesagen bliver gransket

LEDER

Det er fornuftigt, at chefanklager ved Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, har konkluderet, at myndighederne skal genvurdere de to bøder på i alt 18.000 kroner, som politiet har givet to borgere, der en søndag har kørt bil i Ringebakkebruddet.

Men selv om bøderne måtte blive reduceret eller helt bortfalde, så er der stadig meget, der kalder på forklaring. Ikke mindst er det vigtigt, at offentligheden får klarhed over, hvordan politiet er nået frem til bødebeløbene, så vi ikke ser en gentagelse af en sag, der selvfølgelig er dybt generende for de to borgere, men som også kaster skygger ud over Bornholm som turistdestination.

Bøderne skyldes ikke mindst, at der er vandrefalke i området – men netop den omstændighed har ganske paradoksalt tidligere været brugt til at gøre reklame for Bornholm. For eksempel kunne Danmarks Radio i 2015 fortælle, at Bornholm ikke alene er kendt for sine bisoner i Almindingen, men også for vandrefalke, som Dansk Ornitologisk Forening ligefrem mente, man skulle reklamere mere for.

– Vandrefalkene er jo nemme at finde, blandt andet i Vang, lød det dengang fra formanden for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm, Carsten Andersen i en artikel med overskriften ”Bornholm er vandrefalkenes ø”. Han fastslog derpå:

– Så lad os reklamere mere med fuglene.

Fejl kan ske, og det er fint, hvis denne bliver rettet. Men det ændrer ikke ved, at det er helt uforståeligt, at disse bøder overhovedet er blevet udstedt. Et klarttænkende hoved, burde have stoppet dem.

I naturlig forlængelse af det budskab kan Bornholms Tidende i dag så fortælle, at Dansk Ornitologisk Forening finder det meget bekymrende, at Bornholms Politi har brugt foreningens skilte som grundlag for at udstede bøder.

– Hensigten har udelukkende været at gøre folk opmærksom på, at vandrefalkene ynglede, så vi kunne sætte området under publikums beskyttelse, fortæller Christian Lau, vandrefalkekoordinator for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm.

Og Bornholms Regionskommunes skovfoged, Ole Holm Pedersen, der er regionskommunens ansvarlige for området, er helt på linje.

– De skilte er udelukkende tænkt som en vejledning til publikum om, at de ikke skal gå tættere på, siger han til Bornholms Tidende.

Pilen peger dermed på politiet og det konkrete spørgsmål lyder: Hvordan er Bornholms Politi nået frem til en bødestørrelse på 18.000 kroner, og hvordan politiet er nået frem til, at der er tale om en overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 89?

Benthe Pedersen Lund har tidligere forklaret Bornholms Tidende, at bøderne er beregnet på basis af en anbefaling fra Naturstyrelsen. Den forklaring viger hun dog angiveligt lidt fra nu.

– Vi kan ikke forklare det med andet, end at vi har fortolket det (omstændighederne red.) på en bestemt måde. Vi er nødt til at se på sagen, siger hun og varsler en forklaring i næste uge.

Fejl kan ske, og det er fint, hvis denne bliver rettet. Men det ændrer ikke ved, at det er helt uforståeligt, at disse bøder overhovedet er blevet udstedt. Et klarttænkende hoved, burde have stoppet dem.