Det har været godt for Bornholms Frie Idrætsskoles økonomi at etablere en børnehave – og sandsynligvis også for rekrutteringen til skolen. Arkivfoto: Berit Hvassum

Børnehave bidrager til skoles gode økonomi

Åbningen af børnehaven Bien i 2018 har bidraget positivt til Bornholms Frie Idrætsskoles økonomiske resultat i 2019, hvortil kommer, at det må forventes, at en væsentlig andel af disse børn fortsætter i grundskolen.

SKOLE

Åbningen af børnehaven Bien i 2018 har bidraget positivt til Bornholms Frie Idrætsskoles økonomiske resultat i 2019, hvortil kommer, at det må forventes, at en væsentlig andel af disse børn fortsætter i grundskolen.

Det fremgår af skoleledelsens beretning ved generalforsamlingen på skolen i Nyker forleden. De cirka 40 deltagere kunne her glæde sig over, at skolen i 2019 havde et overskud på 752.000 kroner – næsten dobbelt så meget som ventet.

Den væsentligste årsag til det gode resultat er, at skolen har godt med indtægter. Det er blandt andet på grund af førnævnte børnehave med 35 børn, og fordi man hen over årene har øget skolens elevtal til nu cirka 200 elever.

Flere elever betyder, at skolen hen over de seneste fem år har øget antallet af elever i forhold til antallet af lærere. Det betyder, at læreromkostningen pr. elev har kunnet fastholdes stort set uændret over perioden, selv om lønningerne er steget på de fem år.

Skolen har som følge af den gode økonomi i de senere år været i stand til at nedbringe rentebærende gæld hvert år med et beløb på omkring 730.000 kroner.

 

 

Ny formand

Kristine Werner er ny formand for Bornholms Frie Idrætsskoles bestyrelse. Hun afløser Flemming Munch Hansen, der valgte at træde ud af bestyrelsen efter fire år som formand.

– Flemming har ydet et stort arbejde, ikke mindst i klargøring af den finansielle del af byggeplanerne, og nu hvor vejen er banet til byggeprojektet, ønskede Flemming at træde ud af bestyrelsen og give plads til friske kræfter, siger skoleleder Grethe Kofoed Svendsen.

Maiken Tolstrup blev næstformand og Søren Lau Nielsen kasserer.