Svaneke Friskole. Foto: Berit Hvassum

Styrelse vil vurdere om der skal ske tilsyn med friskole

SKOLE

I sidste uge kom det offentligt frem, at der gennem længere tid har været voldsom uro på Svaneke Friskole, og uroen sprang ud i lys lue, da først skolebestyrelsen meddelte, at man havde indgået en aftale med skolens leder om, at han fratrådte med øjeblikkelig varsel. Ganske kort efter samme dag meddelte fire af bestyrelsens fem medlemmer, at man også selv gik af. Herunder skolebestyrelsesformanden.

Uroen på skolen får nu Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at se på Svaneke Friskole. Dog kun for at vurdere, om der skal ske et tilsyn.

– Styrelsen var ikke bekendt med de omtalte problemer på Svaneke Friskole og fører på den baggrund heller ikke et tilsyn med skolen. Styrelsen vil gennemgå sagens oplysninger og på den baggrund vurdere, hvorvidt det giver anledning til at indlede et tilsyn med skolen, oplyser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I sidste uge blev de to tidligere skoleledere, Ole Hald og Susanne Engset, sat ind som konstituerede ledere for skolen, mens der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at bestyrelsen kan blive fuldtallig og efterfølgende ansætte en ny skoleleder.