De rød-hvide granitvejsten er væk på Bobbabrøddan, men står det til Dansk Folkeparti, skal de tilbage, da de er en del af den lokale kulturarv. Foto: Berit Hvassum

Dansk Folkeparti: Genrejs rødhætterne på Bobbabrøddan

KULTURARV

– I Dansk Folkeparti vil vi ikke acceptere hærværk på den bornholmske kulturarv.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse, der er sendt til flere bornholmske medier som reaktion på, at Bornholms Regionskommunes vejafdeling har fjernet en del af de gamle, rød-hvide granitvejsten, der fungerede som autoværn på Bobbabrøddan på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem.

Vil have rødhætterne genrejst

Som konsekvens af dette har partiets medlem i regionskommunens natur- og miljøudvalg, Kim Jacobsen, fremsat et forslag, som medlemmerne af udvalget skal tage stilling til på et møde den 3. november.

Her foreslår Kim Jacobsen blandt andet, at de gamle granitsteler, de såkaldte rødhætter, som regionskommunens vejafdeling har taget ned på Bobbabrøddan, bliver genrejst.

På Kim Jacobsens (DF) initiativ skal natur- og miljøudvalget drøfte, hvordan regionskommunen passer bedst muligt på den del af kulturarven, der hører under udvalget ressortområde. Arkivfoto: Allan Rieck

Ændring af kompetencer

Han foreslår endvidere, at natur- og miljøudvalget gennemgår kompetencefordelingen mellem regionskommunens administrative og politiske lag og i den forbindelse drøfter, om snitfladerne mellem de to måske skal være anderledes. Eksempelvis, om det skal præciseres, at bestemte initiativer kræver en politisk godkendelse, inden de igangsættes.

Sidst men ikke mindst foreslår Kim Jacobsen, at natur– og miljøudvalget tager en principiel drøftelse af, hvilke dele af udvalgets ressortområde, der kan kategoriseres som værende bornholmsk kulturarv.

Indskærper overfor administrationen

Hensigten med dette forslag er at give natur- og miljøudvalget mulighed for at indskærpe overfor regionskommunens administration, at der er bestemte ting, som embedsmændene ikke må ændre på eller nedlægge, medmindre der er taget en politisk beslutning om dette.

Blandt andre stykker bornholmsk kulturarv, der ifølge Kim Jacobsen bør beskyttes, er kyststierne, som har fået lov at forfalde og gro til. Dem er der i det kommende års kommunale budget afsat et beløb til at renovere, men Kim Jacobsen mener, at det må forhindres, at de igen forfalder.

– Det er hensigten, at drøftelserne kan munde ud i potentielle “fredninger”, skriver Kim Jacobsen i en supplerende kommentar til sit forslag, hvor Dansk Folkeparti også tilkendegiver, at man om nødvendigt er parat til at finde flere penge i det kommunale budget for at understøtte forslaget.