Kommunalbestyrelsen har afsat ekstra penge, så der er råd til at rive den tidligere rockerborg på Nygårdsvej i Hasle ned. Arkivfoto: Berit Hvassum.

Kommunalbestyrelsen afsætter ekstra penge: Der bliver råd til at rive rockerborg ned

For snart halvandet år siden købte regionskommunen rockerklubben Knaggana MC’s tidligere hjemsted på Nygårdsvej i Hasle.

Ejendommen blev købt med nedrivning for øje, men ruinen står der stadig.

BYGGERI

For snart halvandet år siden købte regionskommunen rockerklubben Knaggana MC’s tidligere hjemsted på Nygårdsvej i Hasle. Ejendommen blev købt med nedrivning for øje, men ruinen står der stadig. I første omgang blev nedrivningen udskudt, så Beredskabsstyrelsen fik mulighed for at holde øvelse på stedet, og derefter viste det sig, at nedrivningen blev dyrere end forventet.

Oprindeligt havde kommunalbestyrelsen afsat 772.000 kroner til opgaven, men den reelle udgift har vist sig at være 284.200 kroner højere. Dem bevilgede kommunalbestyrelsen på sit seneste møde.

Efter et udbud viste overslaget på nedrivningsudgifterne sig at være for lavt. Derudover er der foretaget miljøanalyser flere steder på grunden, og der er konstateret jordforurening. På den baggrund vurderer kommunen, at der er cirka 100 ton forurenet jord.

Efterladt affald

Jordforureningen stammer fra nogle olietanke på grunden samt efterladte bilvrag. Miljøanalyser viser, at der både er jord i klasse 3 og 4, hvilket vil sige forurenet jord til rensning eller deponering og kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering.

Forureningen er ikke det eneste, der er med til at fordyre nedrivningsprojektet. I de år ejendommen har været efterladt, er der dumpet en del bygningsaffald på den.

Beredskabsstyrelsens brug af ejendommen gør det også dyrere at rive den ned. Som følge af øvelser på bygningsmassen er større dele af bygningen ødelagt, hvilket besværliggør og fordyrer arbejdet. Skaderne på bygningerne betyder også, at der er fare for, at udefrakommende personer kan komme til skade, og derfor har det været nødvendigt at hegne området ind.

Mere egnet

I Hasle har ejendommen længe været betragtet som en øjebæ, og inden det blev besluttet at rive den ned, stillede Hasle Byting netop det forslag for at gøre det omkringliggende område mere egnet.

Efter nedrivningen er det planen at sammenlægge grundstykket med den byggegrund, kommunen har reserveret til et nyt plejecenter mellem Haslehallen og omfartsvejen Bykærvej.

Hvad Knaggana MC angår, så blev klubben på et tidspunkt en afdeling af Tornadoes MC. I 2008 betegnede Bornholm Politi både rockerborgen og Tornadoes som historie på Bornholm, da man havde noteret sig, at der ikke længere var rockere med rygmærker på Bornholm.