Det var denne vej ned i Ringebakkebruddet, som Anders Østergaard Andersen kørte sin bil ned ad, og det kostede ham en bøde på 11.000 kroner. Hans veninden Ursula Bradtberg fik en bøde på 7.000 kroner. Foto: Berit Hvassum

Fik bøder på 18.000 kroner for at køre i bil i Ringebakkebruddet

NATURBESKYTTELSESLOVEN

En søndagstur til Ringebakkebruddet blev en dyr fornøjelse for Anders Østergaard Andersen fra Røsnæs og hans bornholmske veninde Ursula Bradtberg fra Allinge.

Tilsammen fik de bøder på 18.000 kroner for at overse en færdselstavle med motorkørsel forbudt og skilte, som Dansk Ornitologisk Forening havde sat op for at informere om, at stenbruddet var yngleplads for vandrefalke.

– Det var selvfølgelig ikke noget, vi gjorde med vilje, og havde vi set skiltene, havde vi selvfølgelig respekteret dem, siger Anders Østergaard Andersen til Bornholms Tidende og giver udtryk for, at han er overrasket over bødernes størrelse.

Overså skilte

Han forklarer, at den færdselstavle, han kørte forbi, og som han ifølge eget udsagn ikke så, var placeret, så skiltets flade vendte på langs af vejen, og at den derfor var nem at overse.

– Vi var to personer i bilen, da vi kørte ned ad vejen i stenbruddet. Ingen af os lagde mærke til det skilt før den politibetjent, der senere udskrev bøden, bad os følge med tilbage op ad vejen og pegede på skiltet. Det samme var tilfældet med skiltet om ynglepladser. Det så vi heller ikke, da vi kørte ned i stenbruddet. Det var jo bare et stykke lamineret papir, som var placeret på en træpind, fortsætter Anders Østergaard sin forklaring.

Er selv naturvejleder

Han er selv tidligere naturvejleder på Røsnæs Naturskole og kender udemærket behovet for engang imellem at spærre et område af for at beskytte dyre- eller planteliv.

– Hvis jeg havde vidst, at det var et yngleområde, så havde vi selvfølgelig ikke bevæget os ind i området. Både Ursula og jeg er naturelskere, uddyber han og fortæller, at de skilte han som naturvejleder selv har været med til at sætte op for at beskytte dyrelivet har haft et langt mere officielt udseende end de skilte, som Dansk Ornitologisk Forening havde sat op i Ringebakkebruddet.

– Hvis man vil forhindre færdsel i et område, så skulle man jo nok skrive “Adgang Forbudt” og sørge for at skiltet ser lidt mere professionelt ud end et stykke lamineret papir på en træpind. Det ligner jo noget et barn kunne lave.

En ren fælde

At det var muligt for Anders Østergaard Andersen at køre sin bil ind i det forbudte område skyldes, at Bornholms Regionskommune ikke har spærret vejen ned i stenbruddet med en bom eller på anden måde hindret indkørsel. Vejen bliver nemlig holdt åben for folk, der har en særlig tilladelse fra kommunen til at køre i bil i stenbruddet, når de skal klatre på klipperne.

Og selvom denne gruppe heller ikke må komme i stenbruddet, mens vandrefalkene yngler, så har Bornholms Regionskommune ikke lukket og låst den bom, der ellers kan spærre nedkørslen til den forbudte zone.

– Jeg synes, stedet og skiltningen er indrettet som en ren fælde, der gør, at folk uden lokalkendskab nærmest ikke kan undgå at begå lovbrud og få en bøde, siger en indigneret Anders Østergaard Andersen.

Kunne være klaret med en advarsel

Fordi han var fører af bilen, og dermed har ansvaret for, at venneparret kørte forbi færdselstavlen med forbud mod kørsel med “Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab”, fik Anders Østergaard Andersen en bøde på 11.000 kroner, mens hans veninden Ursula Bradtberg slap med et bødeforelæg på 7.000 kroner for kun at have overtrådt Naturbeskyttelsesloven.

Selve bødestørrelsen er fastsat af Bornholms Politi, og her fortæller chefanklager Benthe Pedersen Lund, at bøderne er udregnet på grundlag af en konkret indstilling fra Naturstyrelsen.

– Vi har blot fulgt indstillingen, siger hun til Bornholms Tidende.

Anders Østergaard Andersen synes imidlertid, at bøderne er meget høje i forhold til situationen.

– Jeg synes, bødernes størrelse er helt ude af proportioner, og det kunne være klaret med en advarsel, siger han og fortæller, at han har indtryk af, at politiet vil statuere et eksempel hans sag.

– Der stod nogle ornitologer på parkeringspladsen over stenbruddet med deres kikkerter. De har set, at vi kørte ned ad vejen og har ringet til politiet. Derfor blev en situation, som kunne være klaret med en advarsel, til en kæmpe bøde.

Får konsekvenser

At skiltet ikke kommunikerer tydeligt nok, at der er adgang forbudt i området, og at det er forbundet med bødestraf ikke at respektere skiltet, det kan Ole Holm Pedersen, som er skovfoged i Bornholms Regionskommune, efterfølgende godt se.

– Vi havde ikke drømt om, at der kunne blive udskrevet bøder i den størrelsesorden, så det her får helt sikkert konsekvenser i fremtiden, siger han til Bornholms Tidende.

– Vi må sætte os ned til vinter og tage en snak med ornitologerne (Dansk Ornitologisk Forening red.). Så må vi finde ud af, hvordan skiltene skal udformes og placeres, og vi skal overveje, om der i det hele taget er nødvendigt med den slags skilte i fremtiden. Vi har jo en god bestand af vandrefalke på Bornholm nu, så det er slet ikke sikkert, at vi får brug for at sætte skilte op til næste forår, siger Ole Holm Pedersen.