Åvangsskolen drømmer om at modernisere sine udeområder, så skolen kan bruge dem til både leg og læring. Et grønt område tæt på Campus Bornholm vil skolen blandt andet bruge til en boldbane i stil med Viking Fodbolds Oasen, hvor der opstår nye fællesskaber og sociale konstellation. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Åvangsskolen kæmper videre for nye udearealer

SKOLE

På Åvangsskolen i Rønne drømmer skolebestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og eleverne om nye udeområder til leg og læring. Det er en drøm, det koster næsten syv millioner kroner at opfylde, og det er ikke penge, skolen selv har. Derfor havde den bedt regionskommunen om en økonomisk håndsrækning, men sådan gik det ikke, da kommunalbestyrelsen blev enig om en budgetaftale for 2021.

– Det var rigtig ærgerligt, lyder det fra skoleleder Thomas Mogensen.

Den politiske behandling af sagen begyndte i børne- og skoleudvalget, der i juni behandlede en ansøgning om kommunal finansiering af et af de fem områder, der indgår i Åvangsskolens projekt. Konkret søgte skolen om 2,37 millioner kroner og gjorde samtidig opmærksom på, at den ville ansøge fonde om midlerne til de resterende fire områder.

Udvalget sendte ansøgningen videre til budgetforhandlingerne som et anlægsforslag, men det var ikke en del af den endelige aftale, som de 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen blev enige om.

Skoleleder Thomas Mogensen ærgrer sig over, at der ikke blev penge til modernisering af Åvangsskolens udearealer, da kommunalbestyrelsen indgik aftale om budgettet for 2021. Men han har ikke opgivet håbet om at realisere det projekt, skolen har udarbejdet. Arkivfoto: Berit Hvassum

Finde fondsfinansiering

Konsekvensen af budgetforliget er, at Åvangsskolen umiddelbart mangler 2,37 millioner kroner til at realisere det, skolen kalder område 5, som er et lege- og aktivitetsområde ved skolefritidsordningen. Det kan dog også påvirke skolens muligheder for at finde fondsfinansiering til resten af projektet, vurderer Thomas Mogensen.

– Når vi kigger på de fondsansøgninger, vi skal lave i den målestok, så skal der være en medfinansiering, og vi har svært ved at lave en medfinansiering som skole, for det skal vi tage ud af vores undervisningsmidler, og derfor havde vi brug for den her saltvandsindsprøjtning, lyder det fra skolelederen.

I alt regner skolen med at skulle hente knap 4,5 millioner kroner fra fonde til de udeområder, som efter planen både skal give eleverne nogle sjovere frikvarterer, skolen nogle bedre rammer for udeskole og kvarterets børn nogle bedre legeområder. Det er nemlig tanken, at de moderniserede udeområder skal være åbne for offentligheden efter skoletid.

Børn på tagene

Det for Åvangsskolens ærgerlige resultat af budgetforhandlingerne blev vendt på et møde i skolebestyrelsen i sidste uge, og Thomas Mogensen fortæller, at håbet om at modtage kommunal støtte ikke er opgivet. På skolen har man nemlig bemærket, at regionskommunen har fået ekstra midler fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.

– Skolebestyrelsen har rettet en henvendelse til børne- og skoleudvalget, om vi kunne komme i betragtning igen, for vi ved, der er kommet lidt ekstra penge, og de var egentlig positivt indstillet til det og kunne se nødvendigheden af, at vi får nogle nye udearealer, både for skolen og for hele området, siger Thomas Mogensen.

Personligt blev han bekræftet i behovet, da han en dag i sidste uge først kom af sted fra arbejde ved 20-21-tiden.

– Der var en masse unge mennesker, som løb rundt på skolens tage. Det skal de ikke, og jeg havde en pæn snak med dem, men det er i mangel på bedre. Kom der nogle aktiviteter, så kunne det måske være, at de kunne finde nogle mere lovlige ting at gøre, siger han.

Hellere en skaterbane

Set fra skolelederens stol er Åvangsskolen i venteposition, indtil den hører tilbage fra børne- og skoleudvalget om den nye henvendelse. Hvis skolen ikke kommer i betragtning til de ekstra penge, må den lave en plan B, men hvad den bliver, tager skolebestyrelsen og -ledelsen først stilling til, når den kommunale del er udtømt.

– Vi giver ikke op, men vi vil gerne have, at de hopper på noget andet end tagene. Vi vil godt have en skaterbane i stedet for, siger Thomas Mogensen, om et af de mange forskellige elementer, der er i det projekt, Åvangsskolen har udarbejdet.

 

 

6.849.500

kroner er det samlede anslåede budget for Åvangsskolens projekt for skolens udearealer.