Vang. Foto: Jens-Erik Larsen

Nye boliger i Vang skal have udvalgte facadefarver

Lokalplan 114, der omhandler et nyt bolig- og sommerhusområde i udkanten af Vang, er blevet godkendt af økonomi-, erhvervs- og planudvalget. Dermed er der mulighed for at udstykke et areal ved indkørslen til Vang til 11 byggegrunde, og arealet kan ryddes for træ- og kratbevoksning.

BOLIGER

Lokalplan 114, der omhandler et nyt bolig- og sommerhusområde i udkanten af Vang, er blevet godkendt af økonomi-, erhvervs- og planudvalget. Dermed er der mulighed for at udstykke et areal ved indkørslen til Vang til 11 byggegrunde, og arealet kan ryddes for træ- og kratbevoksning.

Der er dog lavet justeringer på det oprindelige forslag til lokalplanen, da en håndfuld borgere i deres høringsvar gav udtryk for en bekymring for, om den nye bebyggelse ville passe ind i Vangs bybillede. Justeringerne går på de kommende bygningers facadehøjde, -farve og -beklædning samt taghældning og -belægning. De ni helårshuse og to sommerhuse, der er plads til at bygge på området, skal stå med bestemte facadefarver. Det kan ifølge administrationen være hvid, sort eller en af jordfarverne okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop eller en blanding af de nævnte farver. Hvis facadehøjden bliver mere end fire meter, skal det ifølge lokalplanen opføres med symmetrisk saddeltag med en taghældning på 45 til 55 grader. Tagene skal fremstå matte og må ikke laves med bølgeeternit.