Kurt Pedersen ved dækslet til den nye skelbrønd. Foto: Jens-Erik Larsen

Hvorfor tilslutte flere ejendomme til kloakledningen, hvis rensninganlægget i forvejen er overbelastet?

MILJØ

Der er et godt sammenhold blandt beboerne i den gamle Almindingsby og kort tid efter, at man i februar modtog det første varsel om den forestående kloakering af området, samledes man ude på vejen.

På et af kloakmøderne blev det besluttet at få en advokat til at kigge projektet efter i sømmene. Men der var ikke noget at komme efter, siger Kurt Pedersen, der bor i Viskeledshuset fra 1806 sammen med hustruen Lene.

Parret har nu indhentet tilbud fra to entreprenører, som begge vurderer, at det vil koste cirka 15.000 kroner at etablere en stikledning mellem ejendommens egen brønd og skelbrønden, der af Beof er placeret i skel så tæt på hovedledningen som muligt.

Kurt Pedersen sidder nu tilbage med en række overordnede spørgsmål til den kommunale spildevandshåndtering.

– Det kan undre, at der bruges så voldsomt mange penge på en mindre gruppe huse, hvor mange ligger på klippegrund, så der skal sprænges vej igennem til kloakledningen, hvis det rensningsanlæg, der skal modtage den ekstra kloakmængde i forvejen er belastet, og derfor ved kraftig regn ikke har tilstrækkelig kapacitet til de ekstra store regnmængder? Hvad sker så? Overløb af urenset spildevand ud i vandløb og dermed direkte til Østersøen, siger han.

– Efter min mening havde det været bedre at bruge de mange penge på at sikre velfungerende og virkelig effektive rensningsanlæg med tilstrækkelig kapacitet, inden der kobles yderligere huse på, siger Kurt Pedersen, der sidder i Vandrådet for DOF og i Friluftsrådet.