Kim Andersen pædagog på DASK. Foto: Jens-Erik Larsen.

Pædagog om ny plan for specialtilbud: Bredden i tilbud til sårbare børn er utrolig vigtig

Specialtilbud

Når kommunen vil lave en ny organisering af specialtilbuddene for børn og unge, er det vigtigt at huske på, at forskellige børn har brug for forskellige indsatser. Det understreger Kim Andersen, der er pædagog med mere end 30 års erfaring med sårbare børn og unge. Han arbejder på DASK, der er et dagbehandling- og skoletilbud for 13 til 18 årige børn. DASK er i øjeblikket lukningstruet, det fremgår af Center for Skoles plan for fremtidige indsatser på specialundervisningsområdet. Kim Andersen kan ikke udtale sig på vegne af DASK, men vil gerne udtale sig som privatperson. Han er bekymret for, hvor de børn, der er DASK-klassens målgruppe, skal placeres, hvis DASK lukker.

– Når de børn bliver visiteret til DASK, har de ofte været igennem alt, der findes af andre tilbud. Også almenskoler og Heldagsskolen, som er i spil i den her nye organisering. Så hvis man tænker dem ind i tilbud i de rammer, så er det dømt til at fejle fra starten, siger han.

Allermest sårbare

Når man snakker med forældre, pædagoger og politikere om DASK-klassen, beskriver de alle målgruppen for tilbuddet som, “de allermest sårbare børn og unge”. I fagsprog dækker det over børn og unge med voldsom angst og ofte diagnoser indenfor autismespektrummet. Det kan også være børn med OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd eller ADD. Kim Andersen har gennem sit job indgående kendskab til den gruppe børn og unge, og han fortæller, at det kræver tid, rummelighed og fleksibilitet at hjælpe den gruppe.

– Det kræver stor fleksibilitet i ens måde at se tingene på. Man er nødt til at være åben for, at der er mange måder at arbejde med børnene. Man skal også have en intuition for, hvor meget man kan presse dem, for presser man for meget, lukker de sig igen. Det er et langvarigt arbejde med at skabe tillid, for mange af børnene er traumatiserede af deres oplevelser fra deres skoletid, siger han.

Forskellige tilbud

Ifølge Kim Andersen er en del af arbejdet i DASK også, at man arbejder med forældrene til børnene og i nogle tilfælde har dem med i børnenes skolegang.

– Det er rigtig svært at have børn, der har det så svært. Forældrene har ofte måtte kæmpe for deres børn i årevis og set dem kollapse fuldstændigt. Derfor kan adskillelsen fra forældrene være svær, og de kan være nødt til at være med i skole. Det er en del af den fleksibilitet, der er i DASK, og som der er nødt til at være for den her målgruppe, siger han.

Han advarer derfor imod, at Center for Skole indsnævrer tilbuddene på specialundervisningsområdet. For der er brug for forskellige tilbud, når der er så stort behov for fleksibilitet hos de sårbare børn og unge, mener han.

– Man er nødt til at tænke, at der ikke er én rigtig måde at undervise de her børn på. Bredden i tilbud er utrolig vigtig. Vi kan ikke sige, at Nest-klasser er gode for alle, eller at Heldagsskolen, DASK eller Ung På Vej er det. Hvert tilbud er godt for nogle børn, for andre er det ikke, siger han.

Ønsker arbejdsro

Ifølge Morten Riis (Ø), der er udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget, arbejder udvalget på at forlænge DASK-tilbuddet med et år ekstra, så det først lukkes i 2022. Kim Andersen er glad for, at forældre og pædagogers bekymringer om lukningen bliver hørt, men han er også skeptisk.

– Det er dejligt og positivt, at de tager kritikken til efterretning. I rapporten (om en ny organisering af specialundervisningstilbud, red.) mangler der svar på, hvad man gør med den her målgruppe. Det er vigtigt, at de får kigget på det nu. Men jeg ville sætte endnu mere pris på arbejdsro. Det er tredje år i træk, at vi står i den her situation, hvor vi snakker om, om DASK lukker eller ej, siger han.

Kommunalbestyrelsen skal torsdag beslutte, om man vil godkende planen for “Inkluderende fællesskaber for alle børn”, som er Center for Skoles præsentation af de fremtidige indsatser på specialundervisningsområdet.

Fakta om DASK

DASK hører under Ungdomsskolen og er et dagbehandlings-og skoletilbud, der er målrettet unge mellem 13 og 18 år, der ofte har en psykiatrisk diagnose.

Det er ofte diagnoser indenfor autismesoektrummet, angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og/ eller ADD.

Eleverne har typisk haft stort skolefravær eller har været uden undervisning længe.

Center for Børn og Unge visiterer til DASK, og det er den unges sagsbehandler, der indstiller til DASK. Det foregår efter folkeskolelovens paragraf 20 stk.

5. Der går nu fem elever i DASK-klassen, men der er plads til ni.

Eleverne i DASK-klassen får undervisning i dansk, engelsk og matematik. Derudover arbejder de med fag som life skills, feuerstein, styrke og motion og billedkunst.

Eleverne bliver både undervist i grupper og individuelt efter behov.

Der er mulighed for, at eleverne kan tage 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik.

DASK samarbejder med Ung På Vej, hvor eleverne kan deltage i undervisning i en større gruppe, når de er klar.

Kilde: ungbornholm.dk.