Udgør rødhætterne en så stor del af Bornholms kulturarv, at vi vil betale de 300.000 kroner ekstra? Foto: Berit Hvassum

Leder: Kulturarv må ikke glemmes

LEDER
Fejl sker. Der er menneskeligt. Det er nok også ret menneskeligt at forsøge at dække over dem – især hvis det er en uskyldig fejl. Men hvis man fremlægger en bestemt forklaring, der måske også rummer lidt efterrationalisering, for at få en beslutning til at se legitim ud, så står man meget hurtigt med et problem, der er større end den begåede fejl.

LEDER

Fejl sker. Der er menneskeligt. Det er nok også ret menneskeligt at forsøge at dække over dem – især hvis det er en uskyldig fejl. Men hvis man fremlægger en bestemt forklaring, der måske også rummer lidt efterrationalisering, for at få en beslutning til at se legitim ud, så står man meget hurtigt med et problem, der er større end den begåede fejl.

Det er den skala Bornholms Regionskommune danser på i sagen om de nu nedlagte og fjernede rød-hvide granisten på Bobbabrøddan på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem.

Det ser ud som om, den værdi stenene har som kulturarv, ikke er afvejet grundigt op mod økonomi og trafiksikkerhed, selv om det netop er kommunens argumentation.

Beslutningen om at fjerne rødhætterne, som de kaldes, blev taget administrativt på et driftsplanlægningsmøde midt i august. Deltagerne i mødet konkluderede, at det nye autoværn ville medføre en markant bedre trafiksikkerhed for trafikanterne, fordi det eksisterende autoværn i form af granitsten, var i en så dårlig forfatning, at de ville udgøre en sikkerhedsmæssig risiko ved påkørsel.

Det er helt sikkert rigtigt, at et galvaniseret stålværn er sikrere end rødhætterne, fordi stålværnet udgør en ubrudt og glat flade, som en bil kan glide af på. Modsat rødhætterne, der er koblet sammen af et stålrør, der ligger ovenpå stenene.

Men i og med, at der altså er foretages en samlet vurdering, må spørgsmålet om antallet af uheld være helt afgørende, fordi det galvaniserede værn netop altid er sikrest.

 

Kommunen har tidligere taget helt
konkrete hensyn til rødhætterne ud fra
en vurdering af deres betydning
som kulturarv. Det ville være smukt,
hvis det kriterie blev holdt i live.

 

Bornholms Tidende har undersøgt, hvor mange uheld, der har været på strækningen. De seneste 10 år er der på hele Røbrovej registreret fire uheld. To mennesker er kommet alvorligt til skade. Fire er kommet lettere til skade. Men på selve den aktuelle strækning, Bobbabrøddan, er der ikke registreret et eneste uheld.

Som vi forklarede i går, vurderer kommunen, at det vil koste 600.000 kroner at renoverede det gamle autoværn, som nu er fjernet. Mens det koster 250.000-300.000 kroner at sætte det nye stålværn op. Læg dertil, at det nye værn sikkert er billigere i vedligeholdelse og holder længere.

Det ligner sagens substans. Fordi det gamle autoværn skulle renoveres, blev det besluttet at sætte et nyt og galvaniseret op, som er billigere. Det er ærlig snak.

Og når den bane er kridtet op, kommer så spørgsmålet: Udgør rødhætterne en så stor del af Bornholms kulturarv, at vi vil betale de 300.000 kroner ekstra? Den afvejning er også reel.

Men det virker ikke reelt at sige, at den væsentligste forklaring på at det nye værn er sat op, er af hensyn til trafiksikkerheden, når der ikke er problemer med sikkerheden på den pågældende strækning.

Er der en politiker til stede? Kommunen har tidligere taget helt konkrete hensyn til rødhætterne ud fra en vurdering af deres betydning som kulturarv. Det ville være smukt, hvis det kriterie blev holdt i live.