Som det fremgår af grafikken, er der ikke sket et eneste uheld på Bobbabrøddan de seneste ti år. Grafik: Mads Westermann. Kilde Bornholms Regionskommune

Ingen uheld ved rødhætterne i 10 år

De seneste 10 år, er der kun sket fire færdselsuheld på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem.

TRAFIK

De seneste 10 år, er der kun sket fire færdselsuheld på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem.

Det viser Vejdirektoratets uheldsregistrering for Røbrovej, som Bornholms Tidende gennem Bornholms Regionskommune har fået indsigt i.

Af registreringen fremgår det, at kun et af de fire uheld, der er registreret siden 1. januar 2010, har medført personskade. De øvrige tre uheld har udelukkende resulteret i materiel skader.

Og ingen af de fire uheld er sket i umiddelbar tilknytning til Bobbabrøddan eller Tyskabrøddan, hvor de rød-hvide granitsten ifølge regionskommunens vejafdeling udgør en trafiksikkerhedsrisiko.

Trafiksikkerhed og økonomi vejede tungest

Beslutningen om at udskifte den gamle granitsten blev truffet på et driftsplanlægningsmøde i regionskommunens vejafdeling i august måned.

Her vurderede mødedeltagerne ifølge driftsleder for vejområdet i Bornholms Regionskommune, Hasse Hallberg, at tilstanden på de gamle rød- og hvidmalede granitsteler ved Bobbabrøddan var så ringe, og at de, hvis de blev påkørt, ville udgøre en sikkerhedsrisiko.

Blandt andet fordi den ståloverligger, der ligger ovenpå rødhætterne, ikke ville kunne holde en bil, der var på vej ud over skrænten, tilbage.

Desuden vurderende man, at det ville være mellem 300.000 og 350.000 kroner dyrere at bevare de gamle granitsten end at erstatte dem med et moderne stålautoværn. Og dette vejede ifølge Hasse Hallberg tungere end den kulturhistoriske betydning for Bornholms særpræg, som både direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, og museumsinspektør på Bornholms Museum, Jakob Seerup, efterfølgende har vurderet, at stenene har.

Hvorvidt den konkrete uheldsstatistik, som regionskommunen har udleveret til Bornholms Tidende, indgik i beslutningsgrundlaget på vejafdelingens driftsplanlægningsmøde i august, har det ikke været muligt at få svar på fra Hasse Hallberg inden deadline.

I 2013 skete der et uheld på Røbrovej med tre tilskadekomne. (Udklip fra Bornholms Tidende)

Skal diskuteres politisk

At der kun har været fire uheld på hele Røbrovej de seneste 10 år ændrer ikke på den opbakning til udskiftningen, som Leif Olsen (SF), der er formand for regionskommunens natur- og miljøudvalg tidligere har givet udtryk for.

– Der er ikke sket nogen uheld, men det kan der gøre i morgen, siger han til Bornholms Tidende og pointerer, at han vægter trafiksikkerheden ufatteligt højt.

– Og når den faglige anbefaling (fra embedsmændene red.) er, at granitstenene er farlige, så kan jeg ikke sige dem imod, uddyber han.

Meget tyder imidlertid på, at det sidste punktum i beslutningen om at udskifte de ikoniske rødhætter, endnu ikke er sat.

På sit næste møde den 22. oktober skal medlemmerne af regionskommunens natur- og miljøudvalg, ifølge udvalgsformand Leif Olsen (SF) diskutere beslutningen om at erstatte de gamle granitsteler med et stålautoværn.

– Det er ikke på den officielle dagsorden, så vi kan ikke træffe beslutning, men vi kan diskutere, om det er noget vi vil behandle i udvalget og senere bringe op i kommunalbestyrelsen, og om det fortsat skal være en administrativ beslutning at udskifte de gamle granitsteler.