Knudsker skulle bruge syv kandidater til det nye menighedsråd, og det var præcis, hvad der meldte sig, da der tirsdag aften blev holdt valgforsamling i sognegården. Foto: Jens-Erik Larsen

I Knudsker gik formanden af

KIRKE
Fremgangsmåden var helt ny, da der tirsdag aften var menighedsrådsvalg i sogne i hele landet. På såkaldte valgforsamlinger foregik valget som personvalg mellem de kandidater, der meldte sig på aftenen.

KIRKE

Fremgangsmåden var helt ny, da der tirsdag aften var menighedsrådsvalg i sogne i hele landet. På såkaldte valgforsamlinger foregik valget som personvalg mellem de kandidater, der meldte sig på aftenen.

– Det var en anderledes oplevelse. Hele processen plejer at være, at man skal indlevere nogle lister på forhånd, og det med at man nærmest kunne komme ind fra gaden og stille op, og så kunne der blive stemt på en, det var en helt ny tankegang, fortæller Per Munch Jensen, som er formand for Knudsker Menighedsråd.

Knudsker var et af de bornholmske sogne, som gennemførte sin valgforsamling tirsdag aften. På forhånd vidste rådet, at to af de nuværende medlemmer ønskede at udtræde, blandt andet Per Munch Jensen.

– Vi havde spurgt nogle stykker, om de havde lyst til at stille op, og det ville de godt. Det gjorde så, at vi havde dem, vi skulle bruge. Der kom ikke flere på selve aftenen, og derfor forløb det meget som de tidligere år, hvor der har været aftalevalg. Der har ikke været kampvalg i Knudsker i mange år, siger han dagen derpå.

Trække folk ind

Ideen med den nye valgform er at gøre menighedsrådsvalg mere tidssvarende for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken. Samtidig skal den sikre en åben og gensidig debat mellem kandidater og folkekirkemedlemmer.

For at gøre valgforsamlingen så attraktiv som mulig havde menighedsrådsvalget i Knudsker arrangeret fællesspisning, kaffe og quiz før og efter selve valget.

– Vi har erfaring for, at aftener med info om menighedsrådsarbejdet og valgaftenerne ikke har været noget, der har trukket fulde huse, og derfor havde vi for længe siden bestemt, at det skulle være med lidt ekstra, så man kunne trække nogle folk ind, siger Per Munch Jensen.

Sognegården på Snorrebakken er coronagodkendt til 34 besøgende, og der mødte 32 frem.

– Så det var meget fint at starte på den måde. Det er klart, at havde det ikke været coronatider, så tror jeg, at der var kommet nogle flere, for det afholder selvfølgelig nogle fra at tage af sted. Det er bedre, end vi havde håbet på, lyder det fra den afgående formand.

For at trække flere mennesker til til menighedsrådsvalget havde Knudsker Menighedsråd også inviteret til fællesspisning. Det gav næsten fulde huse i sognegården, som er coronagodkendt til 34 personer. Foto: Jens-Erik Larsen

Det rigtige lige nu

Per Munch Jensen forklarer sin beslutning om at træde ud af menighedsrådet med, at der skal være plads til nye kræfter.

– Jeg har siddet i menighedsrådet i 12 år. Jeg har været rigtig glad for at sidde der, men føler også, at der skal nye øjne på. Det skal ikke kun være de samme hele tiden. Når det er sagt, så ved jeg, at der er andre i rådet, som har siddet der meget længere end mig, men jeg er af den overbevisning, at indimellem skal der lidt udskiftning til, og jeg følte, at det var rigtigt for mig lige nu, siger han.

Om det er en endegyldig afsked med arbejdet i menighedsrådet kan han ikke sige med sikkerhed:

– Om jeg vender tilbage om nogle år, ved jeg ikke, men i hvert fald blev det stop for nu.

Der er en indsigelsesfrist på fire uger, hvor det er muligt at indgive en kandidatliste og dermed udløse et afstemningsvalg.

– Men vi forventer ikke, at der er nogen. Hvis der havde været nogen, der var interesseret i det, så formoder vi, at de var dukket op i går, siger Per Munch Jensen.

De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november.

 

 

Fakta

Om menighedsrådsvalget

Der var valgforsamlinger i flere sogne tirsdag aften.

På Vestbornholm gav de følgende resultat:

• Knudsker Sogn

Jack Frederiksen

Betine Kofoed Nielsen

Jette Riis Nielsen

Karin Risvig

Nicolaj Kjøller

Minni Westh

Ingolf Hansen

• Hasle Sogn

Mie Keseler

Anni Jensen

Dorthe Ambrosen

Karin Pihl

Claus Lind

Filip Ambrosen

• Nyker Sogn

Henviser til, at det samlede resultat fra hele provstiet bliver annonceret senere.

• Rønne Sogn

Henviser til, at det samlede resultat fra hele provstiet bliver annonceret senere.

• Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Paragraf 6 b: Valgbestyrelsen offentliggør resultatet af valgforsamlingen hurtigst muligt og senest en uge efter valgforsamlingen. Offentliggørelsen skal ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Samtidig med offentliggørelsen skal det oplyses, at der senest fire uger efter valgforsamlingen kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

Indgives en kandidatliste senest fire uger efter valgforsamlingen, udløses afstemningsvalg. Afstemningsvalg afholdes tirsdagen ni uger efter valgforsamlingen.