Foto: berit Hvassum

Bobbabrøddan: Trafiksikkerhed betød mere end penge og kulturarv

Beslutningen om at fjerne de rød-hvide granitsteler, der indtil i sidste uge udgjorde autoværnet ved Bobbabrøddan på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem, blev truffet administrativt.

TRAFIK

Beslutningen om at fjerne de rød-hvide granitsteler, der indtil i sidste uge udgjorde autoværnet ved Bobbabrøddan på Røbrovej mellem Rø og Gudhjem, blev truffet administrativt.

Der var ikke nogle kommunalpolitikere involveret i beslutningen.

Det fremgår af svar på en række spørgsmål, som Bornholms Tidende har stillet Bornholms Regionskommune.

Beslutningen om at fjerne de ikoniske rød og hvide granitsten blev truffet på et såkaldt driftsplanlægningsmøde i Bornholms Regionskommunes vejafdeling.

Driftsplanlægningsmøder i vejafdelingen afholdes sædvanligvis hver 14. dag. På møderne er det sædvanligvis samtlige ansatte i driftsgruppen, driftslederen og driftschefen der deltager, og det var også tilfældet, da beslutningen om at fjerne rødhætterne på Bobbabrøddan blev truffet i midten af august i år på basis af resultaterne fra en undersøgelse, som blev indledt i foråret.

Sikkerhedsmæssig risiko

– Ved renovering tager vi altid udgangspunkt i en konkret vurdering af tilstanden af de eksisterende forhold. Sammenholdt med en trafiksikkerhedsmæssig vurdering, samt muligheden for at bevare specielle forhold, skriver driftsleder Hasse Hallberg fra Bornholms Regionskommune i et svar til Bornholms Tidende.

På driftsplanlægningsmødet vurderede deltagerne således, at tilstanden på de eksisterende rødhætter ved Bobbabrøddan generelt var meget dårlig, og man vurderede endvidere, at det gamle granitsteler ville udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, hvis de blev påkørt af en trafikant. Blandt andet fordi det stålrør, der ligger ovenpå stenene ikke ville kunne holde til, at blive ramt af en bil på vej ud over skrænten og ned i Bobbeå, der løber under Bobbabrøddan.

Dobbelt så dyrt

På driftsplanlægningsmødet, hvor beslutningen om at fjerne rødhætterne blevt taget, blev det også fremlagt, at et nyt stålautoværn, som det der i øjeblikket er ved at blive sat op på Bobbabrøddan, vil koste mellem 250.000 og 300.000 kroner, mens prisen for at bevare den rød-hvide granitsten blev beregnet til at koste cirka 600.000 kroner.

Altså 300- og 350.000 kroner mere end den løsning, som nu er valgt.

Pengene var dog tilsyneladende et sekundært parameter i forhold til at erstatte rødhætterne med et galvaniseret stålautoværn. Trafiksikkerheden vejede ifølge Hasse Hallberg tungere i beslutningen.

– Væsentligst af alt vurderer vi, at det nye stål autoværn vil medføre en markant bedre trafiksikkerhed for trafikanter langs strækningen, skriver han i kommunens svar til Bornholms Tidende.