Svaneke Friskole. Foto: Jens-Erik Larsen

Leder: Grib Svaneke Friskole – den er i frit fald

LEDER
Kaos er nok et mildt ord. For forældrene ved Svaneke Friskole måtte i går indse, at skolen står uden ledelse, efter at skoleleder Lasse Dalen trådte tilbage med øjeblikkeligt varsel. Derpå fulgte en lavine, hvor fire af bestyrelsens medlemmer trak sig, deriblandt skolebestyrelsesformanden Nicolai Munk Pedersen.

LEDER

Kaos er nok et mildt ord. For forældrene ved Svaneke Friskole måtte i går indse, at skolen står uden ledelse, efter at skoleleder Lasse Dalen trådte tilbage med øjeblikkeligt varsel. Derpå fulgte en lavine, hvor fire af bestyrelsens medlemmer trak sig, deriblandt skolebestyrelsesformanden Nicolai Munk Pedersen.

Læg dertil at fire ansatte siden juni angiveligt har sagt op, og at viceleder Allan Bahn Sørensen samt en lærer angiveligt er blevet opsagt. Det fremgår af oplysninger fra skolens forældreintra, sendt ud til medierne, som vi ikke kan få bekræftet.

Det er kun små fire måneder siden, at Lasse Dalen tiltrådte. Han efterfulgte Mathilde Lissau, der midt i et skoleår havde sagt sit job op efter tre år.

46-årige Lasse Dalen blev præsenteret som en leder med solid erfaring. Han sagde ved sin tiltrædelse:

– Skolens bestyrelse, de ansatte og jeg deler overbevisningen, at børn skal blive til nogen, før de kan blive til noget.

Det lyder som gode visioner. Men læste man tiltrædelsesinterviewet helt færdigt, var det tydeligt, at han godt vidste, er der var hindringer forude.

– Det værste ved jobbet er, at Svaneke Friskole i dette skoleår har mistet nogle forældres tillid. Min vigtigste opgave som skoleleder er at er genvinde forældrenes tillid.

 

Situationen er enestående og kaster
et enormt ansvar over på de forældre,
der her til morgen måtte sende
deres børn hen i en skole,
hvor der hersker stor uvished.

 

Intet tyder på, at den mission er lykkedes. I en anonym mail til medierne fremgår det tværtimod, at både forældre og lærere har udtrykt deres bekymring om skolens ledelse.

– Vores skole smuldrer mellem fingrene på en ny leder og en bestyrelse, som gør hverdagen ulidelig og uudholdelig, skriver en gruppe af lærerne i den anonyme henvendelse.

Situationen er enestående og kaster et enormt ansvar over på de forældre, der her til morgen måtte sende deres børn hen i en skole, hvor der hersker stor uvished om fremtiden.

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening, fagforening for lærere på friskoler, har aldrig hørt om en lignende ledelsesflugt på en skole samtidigt. Og fra foreningen Friskolerne lyder det, at forældrene skal på banen. For skolen skal have en bestyrelse.

– Hvis der er et medlem tilbage, kan vedkommende indkalde suppleanterne, og herefter skal bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få en fuldtallig bestyrelse og få ansat en ny skoleleder, siger Peter Bendix Hansen.

Det ser i skrivende stund ud til, at Trine Maymann – nyvalgt for forældrekredsen på den seneste generalforsamling – samt Maria Haugaard Barslund – nyvalgt på seneste generalforsamling som suppleant for skolekredsen – er de to eneste forældrerepræsentanter tilbage i bestyrelsen. Der påhviler dem nu et stort ansvar. De har – som alle andre aktører i forløbet – ikke ønsket at kommentere situationen.

Ikke mindst af hensyn til børnenes trivsel skal der lyde en opmuntring og en opfordring herfra: Forældregruppe, sæt i gang! I kan godt!