Jeg synes, det er et ganske fornuftigt nødråb, mener René Danielsson (DF). Arkivfoto: Jens-Erik Larsen.

Positive politiske udmeldinger til nødråb fra to oplysningsforbund

Aftenskoler

De to oplysningsforbund AOF og LOF er så presset af coronakrisen, at de nu i et åbent brev forsøger at råbe kommunalbestyrelsen op (se herunder).

Og umiddelbart ser det ud til, at opråbet bliver mødt med åbent og positivt sind – i hvert fald af de lokalpolitikere, Bornholms Tidende har talt med.

I Folkeoplysningsudvalget sidder der to politisk valgte medlemmer, Kirsten Wendell (S) og René Danielsson (DF), og her siger sidstnævnte blandt andet:

– Der er nogle ting i brevet, jeg finder meget fornuftige. Det med at lokaletilskuddene skal udbetales, uanset om aktiviteten ændres for eksempel. Og så er der andre ting, jeg skal have konkretiseret af administrationen. I udgangspunktet er jeg positiv i forhold til de foreninger. Jeg har ikke fået det

drøftet med resten af partiet, men jeg kan ikke se, at vi ikke skal gøre de ting, hvis foreningerne skulle blive ramt af corona-nedlukninger igen.

Jeg synes, det er et ganske fornuftigt nødråb.

René Danielsson (DF), Folkeoplysningsudvalget

Det, du siger, er, at I gerne vil holde hånden under forbundene?

— Ja, naturligvis. Jeg synes, det er et ganske fornuftigt nødråb, og jeg kan ikke forestille mig, at mit parti ikke er med på at imødekomme det, når det kan holdes inden for det eksisterende budget, siger René Danielsson og påpeger, at hans partifælle Kim Jacobsen også sidder i Folkeoplysningsudvalget, valgt fra en af organisationerne.

– Og næste gang, vi har møde i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, drøfter vi det jo, og så har jeg da en forhåbning om, at formanden, Erik Lund Hansen, er villig til lytte til både det, jeg har at sige, og det foreningerne skriver, når vi skal vurdere sagen som fagudvalg. Jeg kan ikke forestille mig, man ikke vil holde hånden under de her ting.

Kirsten Wendell på sin side oplyser, at hun tirsdag aften vil diskutere sagen på et gruppemøde med sine partifæller:

– Der vil jeg tage sagen op og se, om vi har mulighed for at gøre noget. Det er den eneste kommentar, jeg har lige nu, siger hun.

Fire råd

Formanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Erik Lund Hansen (S), påpeger, at kommunen allerede har efterlevet fire råd fra justitsminister Joy Mogensen (S) og faktisk samtlige Folketingets partier, som blev udsendt i et brev til landets borgmestre i april, om, hvordan de kan støtte de folkeoplysende foreninger. Han opremser de fire punkter:

– Vi udbetaler normalt tilskud i januar og oktober, men i år har vi udbetalt i januar og september, vi har set bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning, vi har udbetalt lokaletilskud, som vi plejer, og endelig har vi også udbetalt tilskud, når man har erstattet fysisk undervisning med fjernundervisning, siger han.

Så I lever op til forslagene fra Folketinget?

– Ja, stort set gør vi. Men har de stadig problemer, må det komme an på en konkret ansøgning fra oplysningsforbundene, som vi kan tage stilling til, siger Erik Lund Hansen og påpeger, at der i øvrigt har været mulighed for, at aftenskolerne har kunnet søge hjælpepakker, Folketinget har oprettet.

Skal der i øvrigt ændres i tilskudsreglerne på Bornholm, skal det i første omgang godkendes politisk i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, men endeligt afgøres i kommunalbestyrelsen, oplyser han og tilføjer:

– Folkeoplysning og aftenskoler er ifølge min overbevisning en vigtig ting.

 

Åbent brev til kommunalbestyrelsen

Her følger ordlyden af det brev, AOF og LOF har sendt til kommunalbestyrelsen:

Folkeoplysningen bløder!

LOF og AOF finder det nødvendigt på nuværende tidspunkt at give den politiske ledelse af Bornholm en orientering om de vilkår, folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) arbejder under i skyggen af coronaudbruddet i foråret og nu i opstarten af vores sæson 2020-21.

Omkring lokalesituationen så er normalen, at vi skal ansøge om lokaler, primært haller og svømmehaller, senest den 30. april. Dette bad LOF på vegne af aftenskolerne om at få udsat. Det kunne ikke lade sig gøre, og vi skulle ansøge som foregående år af hensyn til os selv som aftenskoler.

Ved normale omstændigheder skulle materiale til trykning af kursusprogram være afleveret senest medio juni med henblik på endelig afslutning af korrekturlæsning primo juli. Når vi så tidligere år fik svar primo juli, så var der sikkerhed for, at de lokaler, der stod i det udsendte katalog, havde vi fået bevilget. Aftenskolerne har dog valgt at ikke udsende trykt katalog til husstandene.

Men kommunikationen mellem afdelingerne i kommunen har gjort, at aftenskolerne har ansøgt om lokaler, der reelt ikke var til rådighed, dels grundet renovering og dels grundet corona-nedlukning. Afslag og bevillinger kom cirka medio august 2020. Det har gjort, at vi på vores hjemmesider har haft udbudt kurser uden at have lokaler. Her kan nævnes salen på Snorrebakken 66, salene på Hans Rømers Skolen og varmtvandsbassinet på Sønderbo som eksempler.

Til erstatning har vi måttet finde private lejemål eller meddele kursister om udsættelse og i værste fald aflysning med returnering af kursusgebyr. Gymnastiksalen i Vestermarie er tilbudt som alternativ, hvilket ikke er taget godt imod fra kursisternes side. De har især spurgt ind til salene på Østre Skole og lokalerne på Dams Gård.

Nu er sæsonen i gang, og netop som vi troede, at forholdene atter er normale, virker det, som om smitten er begyndt at blusse op igen. Det betyder, at både ældre og udsatte grupper samt en del af vores undervisere har valgt at springe en sæson over eller helt stoppe. Dette indebærer, at vi ikke har nok tilmeldinger til vores hold for at kunne starte dem. Nogle hold er sat i gang, men hvor kursisterne melder afbud grundet frygt for smitte. Senest har der været dage, hvor der er returneret 10.000 kroner i kursusgebyrer.

En konsekvens af ovennævnte er, at vi ikke har mulighed for at bruge vores tildelte tilskud. En mulighed er at gøre som i flere kommuner, hvor der lempes på, hvordan vi kan/skal bruge tilskuddet.

Vedhæftet bilag om hvordan et antal kommuner har givet tilsagn til, hvordan de holder hånden under folkeoplysningen.

Muligheder for hjælp fra kommunens side:

• accept af at der bruges et beløb til yderligere markedsføring med tilskud.

• højere tilskudsgrad til små hold, hvor det ikke er specialundervisning.

• større tilskud til dækning af foredrag.

• 100 procent tilskud til private lejemål, hvor der var afslag på kommunale lokaler som 1. alternativ.

• forbedre kommunikationen mellem afdelingerne.

Hvis dette ikke gives som en mulighed, vil konsekvenserne være:

• at aftenskolerne i 2021 skal betale tæt på 50 procent af bevilget tilskud for 2020 tilbage.

• at tilskudsregnskabet 2020, der ligger til grund for tilskudsbevilling for 2022, medfører reduktion med afsmittende virkning mange år frem. Progression er nærmest ikke mulig i nuværende tilskudsregler.

Aftenskolerne håber, at den politiske ledelse og ikke kun Folkeoplysningsudvalget vil se på en løsning, så vi sammen kan sikre Folkeoplysningen på Bornholm.

Med venlig hilsen

LOF Bornholm, AOF Bornholm, Skoleleder Aage Larsen, administrator Steen Grønnegaard