Hos DASK mødte Anders Bech og hans kone for første gang et tilbud, deres søn kunne være i. Foto: Jacob Jepsen

Anders Bechs søn går i skole hos DASK: ‘Min søn havde lige fået troen på fremtiden tilbage’

Efter et år hvor han ikke havde været i skole, blev Anders Bechs 14-årige søn i sommer visiteret til dagbehandlings- og skoletilbudet DASK, som hører under Ungdomsskolen i Rønne. Her mødte Anders Bech og hans kone for første gang et tilbud, deres søn kunne være i. Folkeskole, friskole, folkeskole igen, støttetimer, udredningsforløb, orlov fra eget arbejde. De havde været igennem stort set det hele, siden deres søn begyndte at mistrives i 1. klasse. Nu har han gået i skole på DASK siden august, og det har allerede på kort tid gjort en stor forskel, fortæller Anders Bech.

UDDANNELSE

Efter et år hvor han ikke havde været i skole, blev Anders Bechs 14-årige søn i sommer visiteret til dagbehandlings- og skoletilbudet DASK, som hører under Ungdomsskolen i Rønne. Her mødte Anders Bech og hans kone for første gang et tilbud, deres søn kunne være i. Folkeskole, friskole, folkeskole igen, støttetimer, udredningsforløb, orlov fra eget arbejde. De havde været igennem stort set det hele, siden deres søn begyndte at mistrives i 1. klasse. Nu har han gået i skole på DASK siden august, og det har allerede på kort tid gjort en stor forskel, fortæller Anders Bech.

– For os som familie var det her den allersidste mulighed for, at vores søn kunne få en skolegang. Vi havde en søn, der bogstaveligt talt var gået i opløsning og havde mistet troen på, at han havde en fremtid. Hos DASK blev vi mødt af fagpersoner, der rummede ham og anerkendte, at han var traumatiseret af alle de års mistrivsel i skolen. De har formået at få ham ud af døren, ind i rummet, og vi er i gang med en rigtig god proces, hvor han begynder at tro på, at han har en fremtid. Det er første gang i seks år, at vi oplever det, fortæller Anders Bech.

Mangler svar

Bornholms Regionskommune taler nu om at lukke DASK i forbindelse med, at der skal oprettes nye skoletilbud, som er en del af Center for Skoles plan for “inkluderende fællesskaber for alle børn”. Anders Bech er stærkt bekymret for, hvad der skal ske med hans søn og de resterende elever i DASK, hvis tilbuddet lukker. Han savner et svar på, hvad der venter dem.

– Jeg ved oprigtigt ikke, hvad vi gør, hvis DASK lukker. Vi hører fra kommunens side, at der vil være et tilbud, men for os som forældre er det meget difust, hvad det tilbud bliver. Der mangler et svar på, hvad man gør med den her målgruppe. Hvis man forestiller sig, at man vil lave et tilbud i Heldagsskolens regi, så har man ikke sat sig ind i den her målgruppe. Heldagsskolen er et miljø, som de her elever har brug for at se sig videre fra, siger han.

Nest-klasserne

Anders Bech er ellers meget positiv over kommunens ønske om at organisere specialtilbuddene bedre på Bornholm. En del af planen for “inkluderende fællesskaber for alle børn” er, at man vil lave nye klasser, som er inspireret af den amerikanske Nest-model, som Aarhus kommune arbejder med.

Her er der lavet Nest-klasser, som er sammensat af distriktskolebørn og børn med autisme. I 0. klasse er der 16 elever, hvor fire af dem har autisme. Der er to voksne, der underviser, og børnenes trivsel og læring er tænkt ind i den fysiske indretning af klasselokalerne. Børnene med autisme er vurderet som normalt begavede med udfordringer i socialt samspil, forestillingsevne og kommunikation. De udfordringer bliver der, ifølge Aarhus Kommune, taget højde for i både undervisning og i skolefritidsordning.

For sent

Anders Bech tror, at hans egens søn skolegang havde været bedre, hvis Nest-tankegangen havde eksisteret, da han startede i skole. Det gjorde det bare ikke, og Nest-klasserne er ikke tiltænkt de elever, der går i DASK.

– Det er en fantastisk gave for Bornholm, at man begynder at arbejde mere med specialtilbuddene. Det synes jeg er så værdifuldt. Jeg er meget overbevist om, at hvis noget lignende Nest havde eksisteret, da vores søn var yngre, så havde det været det rigtige for ham. Men det tilbud var der ikke, og vores søn blev en kastebold mellem forskellige velmenende, men mislykkede indsatser. Nu er han endelig et sted, hvor han trives. Hvis man lukker DASK, er man nødt til at finde et ansvarligt og forsvarligt tilbud til den her gruppe af elever, som har en fortid med rigtig svær skolegang bag sig, siger han.

Behold tilbud

Anders Bech anerkender Center for Skoles arbejde med at lave bedre skoletilbud, hvor børn med specielle behov tænkes mere ind. Men han håber ikke, det kommer til at koste et tilbud til de børn, der ikke passer ind på Heldagsskolen, Kildebakken eller de nye Nest-inspirerede klasser på en almenskole.

– Det er mit håb, at øen vil vedblive at have et tilbud til den her målgruppe. I virkeligheden forstår jeg ikke, hvorfor Center for Skole ikke fylder klassen op. Jeg er overbevist om, at der er flere børn, som ville have det bedre i et tilbud som DASK. Meget af tankegangen bag Nest-klasserne, er det samme, som det, man praktiserer i DASK, men i et mindre miljø, som er det, de her børn har brug for, siger han.

Der går i øjeblikket fem elever i DASK, selvom der er plads til ni elever i tilbuddet. “Inkluderende fællesskaber for alle børn” er på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 17. september. Her skal kommunalbestyrelsen beslutte den fremtidige organisering af specialtilbud i Bornholms Regionskommune. Herunder om DASK-klassen skal nedlægges.

 

 

Fakta om DASK

DASK hører under Ungdomsskolen og er et dagbehandlings- og skoletilbud, der er målrettet unge mellem 13 og 18 år, der ofte har en psykiatrisk diagnose.

Det er ofte diagnoser indenfor autismesoektrummet, angst, OCD, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd og/eller ADD. Eleverne har typisk haft stort skolefravær eller har været uden undervisning længe.

Center for Børn og Unge visiterer til DASK, og det er den unges sagsbehandler, der indstiller til DASK. Det foregår efter folkeskolelovens paragraf 20 stk. 5. Der går nu fem elever i DASK-klassen, men der er plads til ni.

Eleverne i DASK-klassen får undervisning i dansk, engelsk og matematik. Derudover arbejder de med fag som life skills, feuerstein, styrke og motion og billedkunst. Eleverne bliver både undervist i grupper og individuelt efter behov.

Der er mulighed for, at eleverne kan tage 9. og 10. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik.

DASK samarbejder med Ung På Vej, hvor eleverne kan deltage i undervisning i en større gruppe, når de er klar.

Kilde: ungbornholm.dk