Bobbabrøddan. Foto: Jens-Erik Larsen.

‘Så skete det, som jeg havde frygtet’

Debat

Så skete det, som jeg havde frygtet, at de rød-hvide vejsten ved Bobbabrøddan blev pillet ned og fjernet – og det endda lige op til kulturugens åbning. Jeg har passeret disse vejsten rundt om på øen i mange år og glædet mig over dem hver gang og tænkt: Kan de mon få lov til at blive stående?

Jeg kan ikke forstå, at en driftsleder i vejafdelingen kan have så lidt sans og fornemmelse for tradition og historie med hensyn til det bornholmske vejmiljø. Der må være en eller anden overordnet i kommunen, der kan sørge for at denne ødelæggelse stopper, så for eksempel vejstenene i det smukke vejsving lige uden for Klemens kro mod Hasle bevares.

Thorkil Rasmussen, Fyrrene 1, Vestermarie