Det er som regel privatpersoner, der henvender sig til regionskommunen med mistanke om brud på bopælspligten i Rønne. Arkivfoto: Berit Hvassum

Privatpersoner henvender sig om tomme huse

Når regionskommunen hører om huse i Rønne, hvor der måske sker brud på bopælspligten, så kommer henvendelserne som regel fra privatpersoner.

BOPÆLSPLIGT

Når regionskommunen hører om huse i Rønne, hvor der måske sker brud på bopælspligten, så kommer henvendelserne som regel fra privatpersoner. Det fortæller jurist Jan Frederik Hansen, som er regionskommunens mand på sagen.

På nordøstkysten er borgerforeninger som Svanekes Venner, Gudhjem By- og Museumsforening og Allinge-Sandvig Byforening opmærksomme på, om bopælspligten bliver overholdt, og de henvender sig til kommunen, hvis de mistænker, at det ikke er tilfældet. Sådan er det ikke i Rønne.

– De organiserede henvendelser fra foreninger har mere været på østkysten, og så regner jeg også Allinge med til østkysten, men der er en del borgere, der er opmærksomme, også i Rønne, siger Jan Frederik Hansen.

Det kan være privatpersoner, som for eksempel føler sig generet af støj og uro fra feriegæster.

– Det er jo i princippet i alle de otte byområder. Det får vi en del henvendelser om, også i Rønne. Det gør vi, siger han.

Det er så første gang, vi laver noget organiseret i Rønne.

Jan Frederik Hansen, jurist, Bornholms Regionskommune

Første gang

I år har regionskommunen lavet en samkørsel mellem forskellige registre for at se, hvor mange boliger med bopælspligt i Rønne, der står tomme ifølge folkeregistret. Lignende samkørsler har den tidligere lavet for Svaneke, Gudhjem og Allinge.

– Det er så første gang, vi laver noget organiseret i Rønne, men vi har haft en hel del sager i Rønne på baggrund af borgerhenvendelser, siger Jan Frederik Hansen.

Samkørslen afslørede 266 potentielle brud på bopælspligten. Efter yderligere sortering og vurdering bliver 20 af sagerne behandlet i bund.

Hvis man som borger mistænker, at der sker brud på bopælspligten, kan man rette henvendelse til regionskommunen på mail eller telefon.

– Vi holder os hele tiden orienteret med, hvad der er af henvendelser, og så besvarer vi dem så hurtigt, som vi nu kan, siger Jan Frederik Hansen.