Foto: Klaus Holsting

Leder: Kære Bornholmslinjen – gør os trygge!

LEDER
Hvad ved vi egentlig om, hvad der gik galt, da Bornholmslinjens to hurtigfærger natten mellem den 4. og 5. juli kom så tæt på hinanden, at de begge foretog bratte undvigemanøvrer?

LEDER

Hvad ved vi egentlig om, hvad der gik galt, da Bornholmslinjens to hurtigfærger natten mellem den 4. og 5. juli kom så tæt på hinanden, at de begge foretog bratte undvigemanøvrer?

Svaret er, at vi ikke ved ret meget. Og vi burde vide mere.

Søfartsstyrelsen slog i sidste uge slog fast, at de ikke kunne konstatere, at søvejsreglerne blev overtrådt “som sådan”, som det lød fra synschef Per Sønderstrup. Det er en sætning, der desværre er åben for fortolkning. Det kan åbenbart ikke entydigt udelukkes, at reglerne er overtrådt. Ordene “som sådan” indikerer ydermere, at frifindelsen ikke er helt entydig. Det kunne været rart at kende disse sondringer, men Søfartsstyrelsen har helt uforståeligt ikke offentliggjort sin undersøgelse.

Nærlæser man de yderligere svar fra Per Sønderstrup, så fremgår det, at kaptajnerne betragtede situationen som potentielt farlig. “De erkender, at det er ved at gå galt for dem”, lød det fra Per Sønderstrup.

Ydermere står det klart, at Søfartsstyrelsen har indskærpet over for Molslinjen, at “sådan noget må jo ikke ske igen” – selv om reglerne altså ikke er påvist overtrådt.

 

Det er ikke godt nok.
Vi, der sejler med færgerne,
vil gerne vide, hvad der gik galt.
Og hvad I gør for at forhindre gentagelse.

 

Per Sønderstrup har understreget over for Bornholms Tidende, at Molslinjen, som Bornholmslinjen er en del af, fremover skal have klare procedurer for hvor stor afstand to færger, der mødes, skal holde til hinanden. Og at afstanden denne gang var for lille. Næste gang skal færgerne ikke “så tæt på hinanden, inden der bliver reageret”.

Videre lyder det fra Søfartsstyrelsen.

“Når det er sagt, skal skibe jo ikke komme i situationer, hvor det er nødvendigt at manøvrere så hårdt for at undgå kollision. Søfartsstyrelsen har derfor bedt rederiet om at forebygge lignende situationer. Rederiet har på den baggrund skærpet deres procedurer”.

Kort sagt: Det er meget interessant at høre, hvad Molslinjen har tænkt sig at gøre anderledes fremover.

Hidtil har Molslinjen – præcis som Søfartsstyrelsen – ikke været særligt informative. Direkte adspurgt kunne rederiet ikke forklare, hvordan de to færger overhovedet var kommet så tæt på hinanden, at de måtte foretage bratte undvigemanøvrer. “Det er muligvis noget, vi finder ud af på et senere tidspunkt”, lød det fra kommunikationschef Jesper Mack. Har man fundet ud af det?

Rederiet har tidligt i forløbet desuden forklaret, at de to færger ikke var tæt på at kollidere. Men nu siger Søfartsstyrelsen omvendt, at de to færger ikke må komme så tæt på hinanden igen, før der reageres. Vi er lidt forvirrede!

Desværre er der ingen åbenhed fra Molslinjens side. I en skriftlig kommentar har Carsten Jensen, administrerende direktør, Molslinjen, kort konstateret:

– Vi tager Søfartsstyrelsens afgørelse til efterretning. I Molslinjen har vi håndteret dette i samarbejde med myndighederne.

Det er ikke godt nok. Vi, der sejler med færgerne, vil gerne vide, hvad der gik galt. Og hvad I gør for at forhindre gentagelse.