Gl. Rønnevej 27 i Nexø. Foto: Jacob Jepsen

Hus på Gl. Rønnevej er solgt for 1,6 millioner

Huset på Gl. Rønnevej 27 i Nexø er overtaget af Jeppe Wandahl Pedersen for 1.600.000 kroner.

Det er Philip Hansen, der har solgt huset efter at have haft ejendommen siden 27. december 2017. Salgsprisen hed dengang 1.147.500 kroner.

Boligarealet er på 177 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 7.729 kroner.

Der er 68 kvadratmeter i tagetagen, som alle er udnyttet til beboelse. Under huset befinder der sig en kælder på 93 kvadratmeter.

Grunden, som ejendommen ligger på, er 7.937 kvadratmeter.

Der er tale om et hus, der er bygget i 2002.

Købsaftalen blev underskrevet 16. juni, og overtagelsesdatoen var 1. september.

 

 

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

 

Søndre Landevej 180 i Pedersker.

Familieoverdragelse på Søndre Landevej i Pedersker

Der er foretaget generationsskifte i et fritidshus på Søndre Landevej. Boligen er for nylig blevet handlet i en såkaldt familieoverdragelse, hvor forældre blandt andet kan sælge boliger til deres børn på særlige vilkår.

Jens Peter Kofoed og Anders Vomb Mogensen har erhvervet sig fritidshuset på Søndre Landevej 180 i Pedersker for 1.232.500 kroner.

Fritidshuset er solgt af Britta Cecilie Kofoed.

Boligarealet er på 180 kvadratmeter. Det betyder, at boligen er handlet til en vægtet kvadratmeterpris på 3.481 kroner.

Der er 120 kvadratmeter i tagetagen, hvoraf de 20 er udnyttet til beboelse.

Ejendommen udgør i alt et areal på 19.492 kvadratmeter.

Boligen er fra 1840.

Aftalen blev indgået 11. maj. Parterne blev dengang enige om at gennemføre ejerskiftet 1. september.