– Der er ikke skrevet noget ned om den her situation, for det kommer netop an på situationen. Men når alle partier er med i et budgetforlig, skal alle normalt være enige, før man ændrer på forliget, siger Leif Olsen, SF. Foto: Jens-Erik Larsen

Bornholms ekstra 12 millioner kommer til forhandling i dag

KOMMUNEBUDGET

Først kom der 23 millioner kroner ekstra til Bornholm fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Men hurtigt blev beløbet lige knapt halveret til 12 millioner.

For dels kan kommunen ikke låne til alle de anlægsarbejder, som det først var planen, og dels har kommunalbestyrelsen lånt fem millioner i kommunekassen, der også skal lægges tilbage.

Når partiernes gruppeformænd mødes i dag klokken 16, er det for at drøfte en situation, som der ikke eksisterer regler for på skrift: Hvad gør man, når der kommer uventede ekstra penge, efter at der er indgået forlig om det næste kommunebudget?

Alle syv partier blev en del af budgetforliget den 28. august, men på forhånd føler Venstre sig ikke 100 procent sikker på også at få et ord at skulle have sagt om de ekstra 12 millioner kroner.

– Vi har ikke fået at vide, hvad reglerne er, men jeg går da ud fra, at borgmesteren inviterer os. Da vi efterfølgende fik seks-otte millioner kroner ekstra det år, hvor vi ikke var med i budgetforliget, fik vi at vide, at vi ikke skulle være med til at fordele de penge, når vi nu ikke var en del af forliget, siger gruppeformand Søren Schow (V).

– Det var helt tydeligt dengang, at vi ikke havde nogen rettigheder omkring de ekstra penge, fordi vi ikke var med i forliget. Så må det også følge, at vi skal være med denne gang, når vi er en del af forliget. Det må være den naturlige konklusion, siger han.

SF: Alle skal være med

Både Venstre, Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten skal dog nok komme ind over, hvordan man fordeler de 12 millioner, venter Leif Olsen (SF).

– Der er ikke skrevet noget ned om den her situation, for det kommer netop an på situationen. Men når alle partier er med i et budgetforlig, skal alle normalt være enige, før man ændrer på forliget, siger han.

– Det her er ikke jura. Men hvis man skal samarbejde i en kommunalbestyrelse, skal man jo overholde nogle spilleregler.

Hvad han ikke venter er, at alle får lige meget at skulle have sagt om de ekstra millioner.

– Det betyder ikke, at alle bliver lige glade for alt, og det er jo også klart, at jo større et parti er, desto større magt har det også i den slags forhandlinger. Det er jo ikke sådan, at alle skal have lige meget, siger Leif Olsen.

– Det oprindelige budgetforlig afspejler jo også forskellen på partiernes styrke, selvom det ikke var så tydeligt denne gang, fordi vi var så enige om så meget. Men når det kommer til at sætte de sidste punktummer, gør det en forskel, om du har syv, fire eller et mandat.

Næppe resultat i dag

Hverken Leif Olsen eller Søren Schow regner med, at gruppeformændene allerede ved dagens møde når frem til en færdige aftale om pengene.

– Jeg tænker ikke, at vi kan fordele 12 millioner kroner på halvanden time. Vi har jo brugt to dage på at fordele de første 27 millioner, siger Søren Schow.

– Jeg tror, at vi bliver enige om hovedlinjerne. Vi blev trods alt enige om alt det andet på to dage. Så ville de undre mig, hvis det går i hårdknude på grund af 12 ekstra millioner, siger Leif Olsen.

– Der vil også være nogle praktiske ting, der skal afklares, så vi ikke kommer til at lave dumheder. Vi kommer til at spørge til, om det-og-det nu også har den effekt, som vi tror. Ingen af os regnede med de her penge, så der er spørgsmål, som vi ikke har fået stillet, fordi der ikke var penge at gennemføre tingene for, siger han.