28 elever startede for en måned siden i nulte klasse på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. Eget foto

Skolebestyrelse er positiv overfor ny tildelingsplan: ‘Fornuftigt at kompensere de små skoler’

SKOLE

Planen om at flytte Gudhjem og Østerlars fra Hans Rømer Skolens distrikit over til Kongeskærskolen i Allinge vil ikke få den store betydning for Hans Rømer Skolen i Aakirkeby.

Det vurderer skolebestyrelsesmedlem og tidligere formand Morten Enni:

– Hvis man bor i Gudhjem eller Østerlars er Østerlars Friskole i forvejen den lokale skole for mange. Derfor tror jeg ikke, at en ændring af skoledistriktet vil få de store konsekvenser for Hans Rømer Skolen, siger han.

Han er også glad for, at politikerne nu kigger på tildelingsmodellen. I den nuværende model gives der tilskud per elev, hvilket ifølge Morten Enni stiller de mindre skoler svagt.

– Vi har kritiseret den nuværende tildelingsmodel i mange år. På mindre skoler er det svært at fylde klasserne op, og så bliver det dyrt at drive skole, siger han.

Elevtallet er faldet

Planen med den nye tildelingsmodel, som skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 17. september, er at kompensere klasser med mindre end 21 elever.

Det manglende antal elever opvejes af et gennemsnitligt beløb per elev på 48.500 kroner om året.

Elevtallet på Hans Rømer Skolen er de seneste år faldet fra knap 400 til 353. Blandt andet derfor ser Morten Enni positivt på ideen om at kompensere skoler med små klasser.

– Det er fornuftigt at kompensere. Jeg er bare bange for, at det bliver kompliceret at administrere, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skoleleder Pernille Rigstad.

 

 

Fakta

Ændringen af skoledistrikterne betyder efter planen at elever fra Gudhjem og Østerlars overgår fra Hans Rømer Skolens distrikt til Kongeskærskolens distrikt med virkning fra 1. januar 2021. Ifølge Center for Skole vil ændringen ikke umiddelbart påvirke skolernes økonomi, men på længere sigt vil den påvirke de enkelte skolers elevtal.

De nuværende elever har ret til at fortsætte på den skole, de er indskrevet i, hvis ændringen bliver gennemført. Ændringerne af distrikterne vil ifølge administrationen enten styrke eller svække elevgrundlaget for de enkelte skoler og ændre elevernes transport.

Ændringen af skoledistrikterne skal ifølge Folkeskolelovens paragraf 42 sendes i høring hos skolebestyrelserne.