Foto: Berit Hvassum

Leder: Bornholm op på en større klinge

LEDER
Torsdag aften i Nyker blev Rønne Venstre og hasleforeningen Venstre Vestbornholm slået sammen i en partiafdeling med det samlende navn Venstre Vestbornholm. I en tid med faldende medlemstal i de politiske foreninger, er det en naturlig og nødvendig udvikling.

LEDER

Torsdag aften i Nyker blev Rønne Venstre og hasleforeningen Venstre Vestbornholm slået sammen i en partiafdeling med det samlende navn Venstre Vestbornholm. I en tid med faldende medlemstal i de politiske foreninger, er det en naturlig og nødvendig udvikling.

Fakta er nu, at de to vælgerforeninger ophører fra den 31. december, og den ny dannes fra 1. januar 2021.

For mange er det smerteligt, når det lokale islæt udvaskes til fordel for en mere overordnet og samlende organisation. Fra januar står der ikke længere Rønne på den lokale partivinkel, men Vestbornholm. Den slags skal man ikke undervurdere. Det kan gøre ondt. For det meget lokale og de tilknyttede symboler, anekdoter og fælles erindringer er ofte det, der bærer meningen i arbejdet.

Alene det, at de to foreninger uden protester blev enige om et nyt fælles navn, er nærmest opsigtsvækkende. I navnet bor identiteten, men det er fornuftigt, at medlemmerne ikke fik en besynderlig hybrid med en kringlet titel. Navnet Venstre Vestbornholm fremstår som resultatet af en logisk udvikling, efter at de tre vælgerforeninger på østlandet i 2016 slog sig sammen under navnet Venstre Østbornholm.

Jens Møller, formand for Rønne Venstre, gav en yderligere grund til fusionen ud over det faldende medlemstal, nemlig at bysamfundene i Rønne og Haste i stigende grad smelter sammen. Og set i et større perspektiv – der handler om meget mere end partiforeninger – er det en god udvikling for Bornholm, at vi skaber organisationer, der favner større områder. For større er forskellene altså ikke mellem bornholmerne, selv om vi som alle lokalsamfund ofte er bedre til at udpege forskellene end lighederne.

 

Det nære kan blive så nært,
at vi ender med at tage meget små
beslutninger. Eller slet ingen

 

Nogle gange risikerer vi, at dyrkelsen af det meget nære står i vejen for de bedste løsninger. Hvem ved, måske parkeringsproblemerne i henholdsvis Gudhjem og Svaneke var blevet løst, hvis ikke det var det meget lokale nærdemokrati, der skulle blåstemple beslutningerne, men en mere central myndighed i for eksempel Rønne. Den ville helt sikkert have taget beslutninger, som nogen ville rase over. Men noget ville dog blive gjort.

Det nære kan blive så nært, at vi ender med at tage meget små beslutninger. Eller slet ingen.

Bornholm har brug for beslutninger, der er taget i et større perspektiv og i forhold til en større del af øen og ikke kun i forhold til de mindre samfund. Og mere overordnet: Vi har som landsdel brug for også at se os selv i forhold til resten af Danmark og østersøområdet og ikke kun i forhold til andre dele af Bornholm.

Vi er som region på vej op på en større klinge, som resten af Danmark kigger på. Vi går forrest i udviklingen af for eksempel grøn energi og turisme. Derfor er det godt, beslutningskraften rykker med. Ved at dyrke fællesskaberne på øen i stedet for forskellene, bliver vi stærkere. Vi skal turde se os selv som en del af en større helhed. Det er vores lokale identitet stærk nok til.