Rebecca Jean-Charles er en af de forældre, der hjemmeunderviser sine børn. Foto: Jens-Erik Larsen

Flere og flere børn får undervisning hjemme: På to år er tallet steget markant

HJEMMESKOLING

I Danmark har vi en grundlovssikret ret til at undervise vores børn derhjemme, hvis vi ønsker det. Grundlovens paragraf 76 siger, at “Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervises i folkeskolen”.

I Bornholms Regionskommune har der ifølge administrationen i længere tid været omkring otte hjemmeunderviste elever, men det tal er steget over de seneste to år. Før skolernes sommerferie 2020 var der 17 hjemmeunderviste elever. Fra august 2020 er der registreret 23 elever, som bliver undervist hjemme. På landsplan er der, ifølge administrationen, cirka 715 hjemmeunderviste elever i landets kommuner.

Chefen for Center for Skole Trine Schloss Pedersen fortæller, at man fra kommunens side er opmærksom på stigningen og årsagerne dertil.

– Det er korrekt, at vi ser en stigning og en større koncentration af hjemmeunderviste elever på Bornholm. Det kan der være forskellige årsager til. Det kan for eksempel være af ideologiske årsager eller fordi, man måske har nogle ærgerlige erfaringer med skolesystemet. Derfor vil vi jo gerne være i dialog med forældrene, så vi sikrer os, at børnene trives, og at vi lever op til vores forpligtelse, siger hun.

Chefen for Center for Skole Trine Schloss Pedersen fortæller, at man fra kommunens side er opmærksom på stigningen i antallet af børn, der bliver undervist hjemme, og årsagerne dertil. Foto: Berit Hvassum

Tilsyn sker lokalt

På grund af stigningen i antallet af hjemmeunderviste børn har regionskommunen indført en ny procedure for tilsynet med hjemmeundervisning, som trådte i kraft 1. august 2020.

Trine Schloss Pedersen forklarer, at den nye procedure er lavet for at have god kontakt til de hjemmeunderviste elever og deres forældre.

– Vi vil gerne have mere snor i, hvordan de hjemmeunderviste elever har det. Vi vil jo gerne have, at alle børn er en del af fællesskabet og får en undervisning, der lever op til lovgivningen. Proceduren gør det ikke i sig selv, men den giver en struktur for vores kontakt med hjemmeunderviserne. Vi er meget optagede af at have et godt samarbejde med dem, siger hun.

I den nye procedure har skolechefen givet det daglige ansvar for tilsyn med hjemmeundervisning til skolelederne i de skoledistrikter, hvor de hjemmeunderviste elever bor. Det er der en god grund til, forklarer Trine Schloss Pedersen.

– Det er skolelederen, der har ansvaret for, at børn i det område i det hele taget får den undervisning, de skal have. Det kræver en faglig kapacitet at sikre, at hjemmeundervisningen lever op til lovgivningen. Den faglige kapacitet har skolelederne. Og så er det også den lokale skoleleder, man som hjemmeunderviser er i kontakt med, hvis man skal bruge skolens faciliteter eller hvis man vil med skolen ud til forskellige aktiviteter, siger hun.

Prøver i dansk og matematik

Den nye procedure medfører også, at alle forældre, der ønsker at hjemmeundervise, bliver indkaldt til et opstartsmøde, hvor de bliver orienteret om kravene til undervisningen i hjemmet, lovgivning og tilsyn.

I det første år med hjemmeundervisning vil der blive ført tilsyn tre måneder efter opstart af hjemmeundervisningen. Derefter er der som minimum et årligt tilsyn af de hjemmeunderviste børn, og der holdes en årlig prøve i dansk fra 1. klassetrin, matematik fra 3. klassetrin med mulighed for prøver i andre fag også. Det særlige fokus på dansk og matematik er ikke tilfældigt, fortæller Trine Schloss Pedersen.

– Vi er blevet anbefalet at have fokus på dansk og matematik fra ministeriets side, og det gælder uanset om man bliver undervist hjemme eller ej. Det er betydningsfuldt at kunne klare sig i dansk og matematik, fordi det er grundlæggende færdigheder, man får brug for, hvis man skal uddanne sig videre. Men vi har lige så meget blik for, om børnene trives og har sociale kompetencer, siger hun.