Børn i Østerlars og Gudhjem kan fremover per automatik komme til at høre til Kongeskærskolen i Allinge fremfor Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. Foto: Berit Hvassum

Børn fra Østerlars og Gudhjem kan komme til at høre til Kongeskærskolen

En ny tildelingsmodel for folkeskolerne indebærer også en ændring af skoledistrikterne. Det betyder, at børn i Østerlars og Gudhjem fremover per automatik vil høre til Kongeskærskolen i Allinge fremfor Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. Børne- og skoleudvalget samt økonomi-, erhvervs- og planudvalget har anbefalet den nye tildelingsmodel og dermed ændringen af skoledistrikterne. Nu er det op til kommunalbestyrelsen at tage stilling og sende ændringen af distrikterne i høring hos skolebestyrelserne.

SKOLE

En ny tildelingsmodel for folkeskolerne indebærer også en ændring af skoledistrikterne. Det betyder, at børn i Østerlars og Gudhjem fremover per automatik vil høre til Kongeskærskolen i Allinge fremfor Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. Børne- og skoleudvalget samt økonomi-, erhvervs- og planudvalget har anbefalet den nye tildelingsmodel og dermed ændringen af skoledistrikterne. Nu er det op til kommunalbestyrelsen at tage stilling og sende ændringen af distrikterne i høring hos skolebestyrelserne.

Morten Riis (Ø), der sidder i begge udvalg og som formand for Børne- og Skoleudvalget, fortæller, at ændringen af distrikterne kommer af et ønske om at styrke folkeskolerne herunder Kongesskærskolen.

– Vi ser, at der er stor søgning til privatskoler i Gudhjem og Østerlars. Ved at man fremover hører til Kongeskær, vil man måske vælge folkeskolen til. På den måde kan vi måske være med til at sikre, at der kommer flere elever til Kongeskær også, siger han.

Det naturlige valg

Østerlars og Gudhjem ligger i udkanten af distriktet for Hans Rømer Skolen, som på nuværende tidspunkt er øens største skoledistrikt. Ifølge børne- og skoleudvalgsformanden er det derfor heller ikke mærkeligt, at Hans Rømer Skolen har svært ved at samle børn fra de to områder. Der er frit skolevalg i Danmark, så ændringen af skoledistrikterne gør ikke, at nogen er tvunget til at gå på en bestemt skole. Alligevel mener Morten Riis at ændringen kan være med til at styrke folkeskolerne.

– Man må frit vælge, hvilken skole, man vil gå på. Men når man hører til et skoledistrikt, så starter refleksionen der. Vi har et håb om, at distriktændringen vil samle flere elever til Kongeskærskolen, siger han.

Morten Riis er selv gudhjembo og mener, det er naturligt, at Gudhjem kommer i Kongeskærskolens distrikt.

– Jeg synes, det er et naturligt valg med Kongeskær, når man bor i Gudhjem, men jeg vil ikke pådutte andre det. Mange i Gudhjem og Østerlars vælger Østerlars Friskole, fordi det måske opfattes som den lokale skole, og det må de jo gerne blive ved med. Men for mig, som arbejder for folkeskolens fremme, så ser jeg gerne, at Kongeskærskolen bliver et mere naturligt valg. Der er i øvrigt også rigtig fin busforbindelse mellem Østerlars, Gudhjem og Kongeskærskolen, siger han.

Venstre er for

Søren Schow (V) sidder i økonomi-, erhvervs- og planudvalget, som onsdag behandlede spørgsmålet om ændringen af skoledistrikterne. Han fortæller, at man også i Venstre vil stemme for, når det skal op på kommunalbestyrelsesmøde.

– Vi synes, det er en god idé, fordi Kongeskærskolen er lidt udfordret i antallet af elever, også efter at Svartingedal Skole har fået overbygning. Det er håbet, at der sker en bedre fordeling af elever, så det bliver fordelt så jævnt som muligt, siger han.

Hvis et flertal i kommunalbestyrelsen er for den nye tildelingsmodel og dermed en ændring af skoledistrikterne, skal ændringen sendes i høring hos skolebestyrelserne. Ændringen bliver derfor ikke gennemført, før forældre og skoler er blevet hørt.

– Forældre og skoler kan jo komme med deres syn på det her, og så må vi jo se på det, de siger, og om der skal laves nogle ændringer, siger Søren Schow.

Kommunalbestyrelsen mødes næste gang den 17. september, hvor tildelingsmodellen og ændringen af skoledistrikterne er på dagsordenen. Herfra bliver distriktsændringen sendt i høring med en høringsfrist den 19. oktober.

 

 

Ny tildelingsmodel og ændring af skoledistrikter

På kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2021 er der afsat 1,5 millioner kroner til arbejdet med en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Administrationen i Bornholms Regionskommune er kommet med et forslag til sådan en ny tildelingsmodel. Den består af to dele. En socio-økonomisk tilpasning og en ændring af skoledistrikterne.

Det forslag har nu været igennem børne- og skoleudvalget samt økonomi-, erhvervs- og planudvalget. Begge udvalg anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage modellen og dermed ændringen af Bornholms skoledistrikter. Men hvad betyder det egentlig? Vi giver dig detaljerne her.

Socioøkonomisk tilpasning

I dag tildeles folkeskolerne på Bornholm et basisbeløb samt et takstbeløb per elev. Takstbeløbet varierer efter om eleven går i børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin eller udskoling. Ifølge regionskommunen bruger folkeskolerne cirka 11 millioner kroner til støttetimer.

I den nye tildelingsmodel laver man en “socioøkonomisk tilpasning”, hvor man i stedet for at tildele penge til støtte udfra kun elevtal nu tildeler skolerne penge til støttetimer udfra elevtal og “den statistiske tyngde” i elevgrundlaget. Det vil ifølge kommunens administration betyde, at der tildeles flere midler til de folkeskoler, hvor behovet for støtte er størst.

Nye skoledistrikter

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for at ændre tildelingsmodellen, kan de gøre det uden at sende det i høring først. Men ændringen af skoledistrikterne skal ifølge Folkeskolelovens paragraf 42 sendes i høring hos skolebestyrelserne.

Der er lagt op til en ændring, der betyder, at Gudhjem og Østerlars flyttes fra Hans Rømer Skolens distrikt til Kongeskærskolens distrikt. Ifølge administrationen vil ændringen ikke umiddelbart påvirke skolernes økonomi, men på længere sigt vil den påvirke de enkelte skolers elevtal og dermed økonomi. Ændringerne af distrikterne vil ifølge administrationen enten styrke eller svække elevgrundlaget for de enkelte skoler og ændre elevernes transport. Hvis ændringerne af distrikterne gennemføres efter administrationens tidsplan, kan det træde i kraft fra 1. januar 2021.

Små klasser kompenseres

Der bliver oprettet en pulje til at kompensere for klasser med mindre end 21 elever, som skal supplere den nye tildelingsmodel.

En skole bliver ikke kompenseret, hvis en enkelt klasse har under 21 elever, men når elevtallet generelt på skolen er under 21 elever pr klasse, og når antallet af klasser tælles som færrest mulige klasser på en årgang. Mangler en skole elever for at nå op på 21 elever pr klasse, får skolen et gennemsnitligt takstbeløb pr elev på 48.500 kroner.