Kommunen havde politianmeldt ejeren af en grund ved Dueodde for blandt andet ulovlig skiltning, men vil nu forsøge at finde en løsning uden en retssag. Foto: Elisabeth Krogh

Naturfredningsforening forundret over, at politisag om adgang til natur blev tilbagekaldt

Et retsmøde om overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven mod ejeren af to grunde på Fyrvej ved Dueodde blev torsdag aflyst, da anklager Anne Moe tilbagekaldte sagen. Sagen var rejst på foranledning af kommunen.

NATUR

Et retsmøde om overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven mod ejeren af to grunde på Fyrvej ved Dueodde blev torsdag aflyst, da anklager Anne Moe tilbagekaldte sagen. Sagen var rejst på foranledning af kommunen.

Bornholms Regionskommune anmeldte helt tilbage i 2018 ejeren for at overtræde naturbeskyttelsesloven, og der var ifølge anklageskriftet rejst tiltale for overtrædelse af denne ved i 2018 at have opsat skilte med teksten “privat grund”, “privat” og “adgang forbudt” for uvedkommende, en afspærring med en kæde på tværs af vejen samt at have gravet ind i klitterrænnet, så adgangen til Dueodde Fyr og det fredede klitområde mod vest blev hindret, selvom offentlighedens adgang ikke må hindres eller vanskeliggøres, og selv om ejeren allerede den 15. februar 2018 blev påbudt at fjerne lignende skilte.

Politiet gik efter en bøde på 10.000 kroner samt tvangsbøder, indtil forholdene bliver lovliggjort. Men tilbagekaldte på retsmødet altså sagen.

– Det er vi forundret over, siger Anna Sofie Poulsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Bornholm.

Politiets anklager Anne Moe oplyste i retten, at sagen var trukket tilbage efter et møde mellem forsvarer og anklager og oplyser til Bornholms Tidende, at sagen er trukket tilbage med henblik på at klarlægge den nærmere og tage stilling til, om det er en strafferetslig eller en civilretslig sag.

Forsvarer Jeppe Nielsen oplyser til Bornholms Tidende, at man ikke mener, der er en straffesag, og at ejeren og kommunen nu er i dialog om at løse problemerne. Derudover har hverken forsvarer eller anklager yderligere kommentarer.

Kommunen: Vi vil bare have løst problemet

Kommunen, som selv har politianmeldt ejeren for at hindre offentlighedens adgang, vil nu forsøge at finde en løsning ad dialogens vej, bekræfter Michael-Brandt Bernbom, leder af Natur og Miljø i regionskommunen.

– Vi har et problem, der skal løses, derfor havde vi politianmeldt. Vi mener stadig, der er tale om en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven og havde givet et påbud, som ejer ikke havde fulgt. Derfor politianmeldte vi, og sagen endte i retten. Der er nu et ønske fra ejer om at finde en ordning, og det er den dialog, vi har nu. Vi forsøger i stedet for en domsforhandling at finde en løsning udenfor det retslige system, siger Michael Brandt-Bernbom.

At kommunen går med tilå at droppe politisagen, mener han er sund fornuft.

– Vi skal bare sørge for, at loven bliver overholdt, men er ikke interesseret i en retssag. Vi giver dialogen et skud mere, siger Michael Brandt-Bernbom, der ikke kan sige, om der kommer et videre retsligt efterspil.

– Vi skal have problemet løst, og sagen endte i retten, fordi det ikke skete, men nu er ejer villig til at indgå i dialog.

Hurtig løsning

Michael Brandt-Bernbom oplyser, at kommunen går efter en meget hurtig løsning på sagen.

– Vi skal i gang med en hurtig og koncentreret indsats. Det er en gammel sag, og vi vil gerne have den løst inden for den nærmeste fremtid inden efterårsferien, siger han og tilføjer, at det selvfølgelig skal være en myndighedmæssig forsvarlig løsning, der findes.

Skepsis fra naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening har gennem flere år haft fokus på den omtalte grundejer ved Dueodde, da foreningen ønsker, at stien gennem området bliver retableret.

– Danmarks Naturfredningsforenings holdning er, at vi gerne vil have retableret den offentlige adgang til naturområdet mod vest, som den tidligere var ad den gamle redningsvej. Så er vi glade, siger Jens Christensen fra Danmarks Naurfredningsforening Bornholm. Han er dog skeptisk overfor, om ejeren nu vil genoprette adgangen.

– På baggrund af den forhalingsprocedure, der er sket fra ejerens side indil nu, vil vi se det, før vi tror på det.

Formand for Danmars Naturfredningsforening Bornholm, Anna Sofie Poulsen, er også skeptisk.

– De (regionskommunen) må jo tro på, at det kan nytte. Indtil nu har det ikke være de takter, ejeren har vist.

Men I må vel se tiden an, mens kommunen er i dialog?

– Det kan vi blive nødt til. Kommunen er jo tilsynsmyndighed siger Anna Sofie Poulsen.

Hun undrer sig dog over, hvis det skulle vise sig, at politianmeldelsen bliver fuldstændig frafaldet.

– Det er fint, at de vil finde en løsning. Vores mål er at få stien retableret. Men hvis du kører 130 km på landevejen, får du jo stadig en bøde, selvom du lover bod og bedring. Det er en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, og vi mener, der burde være en sanktion. Det er er jeg forundret over, hvis der ikke kommer.

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm har i længere tid haft fokus på ejendommen på Dueodde.

Først på året fik ejeren en dispensation af Kystdirektoratet til at bygge en tilbygning.

Naturfredningsforeningen ankede denne sag, da man ikke mener, det er muligt at opføre en tilbygning, hvis ejeren overholder bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og genetablerer stien samt den sandklit, hvor han har bortgravet en del af.

Naturfredningsforeningen mener, at hvis disse to forhold blev lovliggjort, så er der ikke plads til en tilbygning ud i terrænnet, og foreningen forstår derfor ikke, at Kystdirektoratet har givet dispensation til denne.

Anna Sofie Poulsen oplyser, at Danmarks Naturfredningsforening Bornholm fortsat vil følge sagen nøje.

– Det, vi håber, er, at få stien og terrænet retableret. Hvis det ikke sker, vil vi forfølge sagen. Sker det ikke, må vi klage over det.

Opfyldte ikke påbud

Det var i maj 2018, at regionskommunen politianmeldte ejeren for ikke at have overholdt et påbud fra kommunen om at stoppe med at hindre offenlighedens adgang til område ved sin skiltning og ved at have gravet stien væk.

Da ejer ikke efterlevede påbuddet, blev han politianmeldt, oplyste dengang landskabsarkitekt Ilsebil Hansen, kommunens Center for Natur, Miljø og Fritid.

Fredningsdeklarationen for området fastslår, at der skal sikres offentlig adgang.