Fredag eftermiddag var de rød-hvide stensteler udskiftet med et stålautoværn i den ene side af Bobbabrøddan. Foto: Jens-Erik Larsen

Koncerndirektør om rødhætterne: ‘Ingen planer om at fjerne flere vejsten’

Vejstenene ved Bobbabrøddan mellem Klemensker og Rø, de såkaldte rødhætter, er i færd med at blive taget ned og udskiftet med et moderne stålautoværn – til mange bornholmeres ærgrelse. Det er en beslutning, Bornholms Regionskommunes vejingeniører har taget, og ifølge kommunens koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen sker det udelukkende af hensyn til trafiksikkerheden på strækningen.

TRAFIK

Vejstenene ved Bobbabrøddan mellem Klemensker og Rø, de såkaldte rødhætter, er i færd med at blive taget ned og udskiftet med et moderne stålautoværn – til mange bornholmeres ærgrelse. Det er en beslutning, Bornholms Regionskommunes vejingeniører har taget, og ifølge kommunens koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen sker det udelukkende af hensyn til trafiksikkerheden på strækningen.

– Beslutningen er udelukkende taget med udgangspunkt i sikkerheden. Der er omtrent 1.500 af de her rød- og hvid-malede sten over hele Bornholm. Ved Bobbabrøddan står der 91 af dem, og det er de sten, der nu bliver fjernet af trafiksikkerhedsmæssige årsager, siger Claus Stensgaard Jensen.

Så vidt jeg ved, er det kun sket ét trafikuheld på den strækning i de seneste 15 år. Er der et reelt sikkerhedsmæssigt problem her?

– Det er den faglige vurdering, som Vej og Park har foretaget. Der er også blevet forespurgt om at lave en opgørelse over, hvor mange trafikuheld, der er sket. Jeg kan ikke på stående fod svare på, hvor mange der har været. Jeg har også hørt om et enkelt, der kunne have endt ret alvorligt. Det er en faglig vurdering, og uanset om der er sket uheld eller ej, så er man også nødt til at foregribe skæbnens gang, og derfor foretager man nogle skøn, som ikke nødvendigvis bygger på historik, men også på, hvad der kan komme til at ske i fremtiden.

Du siger, der er 1.500 af de her sten over hele øen. Hvordan ser det ud med sikkerheden der?

– Det skal ikke forstås sådan, at det er et eller andet generelt initiativ, vi har taget om at pille alle de her sten ned. Det er det ikke. Der er pt. ikke nogle planer om at fjerne andre granitsteler. Der er 1.500 sten, og i det her konkrete tilfælde drejer det sig om at fjerne 91 og bygge et nyt autoværn.

Og det drejer sig 100 procent om sikkerhedsmæssige hensyn?

– Det handler 100 procent om sikkerheden. Der er rigtig mange, også blandt vores egne politikere, der har spurgt om grunden til, at vi gør det her, og det er altså sådan, det hænger sammen. Det vil der også komme en redegørelse om på næstkommende udvalgsmøde.

Hvordan har du selv med udskiftningen af stenene?

– Jeg har det sådan, at alt hvad vi kan bibeholde af ting fra den ældre tid, synes jeg, vi skal beholde. Om det så er brostenene i byerne, eller om det er de her granitsteler, som har stået her i rigtig mange år, så er det med til at understøtte Bornholm som en ø med en lang historie, og det er også med til at gøre landskabet interessant for turister. Det eneste, der kan overrule det, er, hvis det har med sikkerhedsmæssige hensyn at gøre. Hvis der på nogen måde kan være tvivl om sikkerheden, så går jeg ikke ind og tilsidesætter det for æstetikkens skyld. Og i det her tilfælde er det altså sikkerheden, vi lægger vægt på.

Bornholms Tidende har forsøgt at få en politisk kommentar fra udvalgsformand i natur- og miljøudvalget, Leif Olsen (SF), men det er ikke lykkedes.