På mindre end et år har regionskommunen solgt fire byggegrunde på Rævehøjen i Rønne. Det er sket, efter lokalplanen for området blev lempet. 365.000 kroner er der budt for en byggegrund på Rævehøjen i Rønne. Arkivfoto.

Kommunen har fået gang i salg på Rævehøjen

ØKONOMI

For at skabe fornyet interesse for nogle kommunale byggegrunde på Rævehøjen i Rønne Nord lempede kommunalbestyrelsen i efteråret de byggekrav, der blev stillet i forbindelse med den oprindelige udstykning i 2008. Noget tyder på, at det har hjulpet, for siden har regionskommunen solgt fire af de 11 grunde, som stadig var til salg, da lempelserne trådte i kraft.

Da økonomi-, erhvervs- og planudvalget holdt møde onsdag, blev det orienteret om, at kommunen har modtaget et købstilbud på Rævehøjen 13, og at grunden allerede er solgt administrativt til overtagelse den 15. august. Der er tale om en grund på 1.160 kvadratmeter. I henhold til købsaftalen påhviler det køberne at betale kloaktilslutningsbidrag ud over købesummen.

Relativt restriktive

Inden lempelserne i efteråret var der kun solgt tre af de 14 byggemodnede grunde. I foråret blev yderligere tre grunde solgt til overtagelse i maj, juni og juli, og med det seneste salg er halvdelen af grundene dermed solgt.

De resterende syv grunde på ydersiden af Nordre Ringvej er fortsat til salg.

Lempelsen af lokalplanens bestemmelser skete efter dialog med ejendomsmæglere og andre fagfolk, som gav udtryk for, at den gamle lokalplans krav til facader, tagsten, rejsning og materialevalg blev opfattet som relativt restriktive.

 

 

365.000

kroner er der budt for en byggegrund på Rævehøjen i Rønne