Hytterne på Christiansø er for de flestes vedkommende placeret i klipperne syd for Gaden. Foto: Berit Hvassum

Hytterne indgår i Christiansøs turismestrategi: Antallet af overnatninger er tredoblet på tre år

CHRISTIANSØ

Den lokale administration på Christiansø er ikke helt uforstående overfor hyttefolkets klager.

I et offentligt tilgængeligt referat fra Ørådets møde i juni 2020 fremgår det, at Jens Peter Koefoed – Christiansøs administrator – luftede tanken om at reservere en eller flere hytter til tidligere hyttelejere; en ordning der allerede gælder for Hestehytten, der i dag primært er forbeholdt tidligere øbørn fra Christiansø.

Omvendt er det en vigtig del af øens turismestrategi at øge antallet af overnatninger. Og her indgår hytterne i strategien, fortæller Jens Peter Koefoed.

– Vi har tredoblet antallet af overnatninger på tre år, det er en del af turismestrategien 2019-2023, siger han.

Der er ifølge Jens Peter Koefoed 40 hytter på Christiansø og Frederiksø. Hytterne varierer i størrelse – fra 10-15 kvadratmeter for de små til 70-80 kvadratmeter for de største. Efterhånden som hytterne gradvist vender tilbage til administrationen i takt med, at lejerne falder bort, eller at lejemålene bliver opsagt, skal man tage stilling til, om det er noget, man vil sætte ud til genudlejning på hytteventelisten, eller om det er noget administrationen vil bruge til egne formål.

– Vi skal tænke på hytterne, som noget der kan undersstøtte turismen og turisterhvervet. Jo flere overnattende du kan få, jo flere indtægter genererer du til lokalsamfundet, siger Koefoed.

Hytter skal renoveres

Det kan ifølge Jens Peter Koefoed sagtens tænkes, at administrationen i fremtiden kommer til at råde over en håndfuld hytter mere.

Det kræver dog en betydelig indsats at komme dertil, siger han.

– Der er ikke indlagt vand og kloakeret i de gamle hytter, og det er en forudsætning for at de kan lejes ud. Nogle af dem ligger også lidt utilgængeligt i forhold til kloakering, siger Jens Peter Koefoed.

Forsvarsministeriet er forpligtet til at vedligholde bygningerne på Christiansø. Alt, hvad der vedrører vedligehold af bygninger, indgår i driftsbudgettet.

– Vi skal som minimum vedligeholde bygningerne, men vi kan også vælge at gennemrenovere dem, siger Koefoed.

Chancen er lig nul

Ifølge Jens Peter Koefoed er der lange udsigter for hyttefamilierne og andre, der har skrevet sig på ventelisten.

– Der står 165 på ventelisten, og man tager fra toppen. Den første er skrevet op i 1960, så der er lang ventetid på en hytte derude. Chancen for at få en hytte er nærmest lig nul, vil jeg sige, for de hytter, der bliver ledige nu, de bliver lejet ud til kortidsudlejning, de kommer ikke ud på hytteventelisten, siger han.

Jens Peter Koefoed stopper som administrator på Christiansø ved årsskiftet, så det bliver ikke ham, der afgør hytternes skæbne.

– Det bliver op til min efterfølger at tage stilling til, hvor mange vi overtager. Det er et spørgsmål om hvad vi kan overkomme at vedligeholde. Der skal laves en mere gennemarbejdet plan.