Erik A. Larsen leverede aftenens måske mest præcise udtryk: – Det er jo en historisk aften i Nyker, sagde han. Foto: Berit Hvassum

Erik A. Larsen: En historisk aften i Nyker

POLITIK

Erik A. Larsen blev – ikke uventet – valgt som dirigent, da Rønne Venstre torsdag aften lod hasleforeningen Venstre Vestbornholm alene tilbage i det lokale, medlemmerne fra de to foreninger var mødtes i kort inden klokken 19.

Dér, i nabolokalet, skulle Rønne Venstre nu ved en ekstraordinær generalforsamling stemme om, hvorvidt foreningen ville nedlægge sig selv med det formål fra nytår at at blive slået sammen med vennerne inde ved siden af til én forening.

Med andre ord: Det kunne blive en ganske spændende aften.

Set fra journalistens stol gik gassen dog lidt af ballonen, netop da han havde gjort sig klar til i rasende hast at nedskrive en diskussion, som han formodede nu ville bølge frem og tilbage: Skal vi nedlægge os? Skal vi ikke? Skal, skal ikke! Skal ikke, skal!

Den tidligere formand i Rønne Venstre Niels Garde satte sig nemlig ved siden af ham og bemærkede lunt:

– Det er jo ren proforma det her, resultat er givet på forhånd. Men procedurerne skal selvfølgelig følges.

Og det blev de så, og en af de helt faste procedurer i venstresammenhæng blev da også straks holdt i hævd: Erik A. Larsen blev udnævnt til dirigent.

– Tak for tilliden, replicerede han og fortsatte straks:

– Jeg skal første stille spørgsmålet: Er alle til stede her stemmeberettigede?

Det var de, konkluderede han. Alle 17 medlemmer, som var til stede, idet pressen selvfølgelig blot talte som fluen på væggen.

Formanden for vælgerforeningen, Jens Møller Jensen, fik ordet og redegjorde for, hvor meget der var sket, siden foreningen var forsamlet til den ordinære generalforsamling i februar.

– Vi har stiftet bekendtskab med covid-19, som har stjålet overskifterne i medierne, slog han fast.

Det ændrede dog ikke ved, at bestyrelsen ved den generalforsamling fik fuldmagt til at undersøge mulighederne for en sammenlægning med Venstre Vestbornholm.

– Vi har handlet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, sagde han.

– Og på det grundlag har der været holdt møder med bestyrelsen for Venstre Vestbornholm, som fik en tilsvarende fuldmagt på deres ordinære generalforsamling.

Alle 17 venstrefolk stemte for bestyrelsens forslag. Foto: Berit Hvassum

Dalende medlemstal

Summa summarum, de to bestyrelser foreslog, at de to vælgerforeninger skulle ophøre med at eksistere fra den 31. december, og en ny vælgerforening skulle dannes fra 1. januar 2021.

Jens Møller Jensen slog ydermere blandt andet fast, at det ikke er et ukendt fænomen, at medlemstallet i de politiske partier, inklusive Venstre, er dalende, hvilket havde givet anledning til, at Rønne Venstre tog af bestik af virkeligheden og nu ønskede at tilpasse organisationen. Samtidig pegede han på, at bysamfundene i Rønne og Hasle i stigende grad er forbundet, idet mange, som på grund af alder trækker sig tilbage fra et aktivt liv på landet, vælger at flytte til Rønne, mens mange med gode job i Rønne vælger at flytte privatadressen til Hasle, som på mange måder har noget godt at byde på.

– Også det taler for, at vi fjerner en organisatorisk barriere mellem disse dele af Bornholm, sagde han.

Else Merete Knoop holdt et indlæg, hvor hun varmt anbefalede at stemme for en samlende forening, og at hasleforeningens navn – Venstre Vestbornholm – skal videreføre den nye forening, var der bred enighed om, idet Niels Garde bemærkede, at det nok kunne eliminere en mulig skepsis i lokalet inde ved siden af.

Erik A. Larsen leverede aftenens måske mest præcise udtryk, da han inden afstemningen, hvor alle 17 venstrefolk stemte for bestyrelsens forslag, opfordrede medlemmerne til at stille spørgsmål, hvis der var noget, de var i tvivl om:

– Det er jo en historisk aften i Nyker, sagde han.