Tyskabrødden lidt længere oppe ad Røbrovej blev renoveret i 2012, og dengang blev de gamle vejsten bevaret. Foto: Berit Hvassum

Kommunens bevaringsplan for Bobbabrøddans rødhætter er blevet glemt

For blot få år siden mente vejingeniørerne i Bornholms Regionskommune, at det var vigtigt at bevare de ikoniske røde og hvide granitsten – såkaldte granitsteler – der udgør autoværn på mange bornholmske veje, og derfor lavede man specielle løsninger, der skulle tilgodese både trafiksikkerheden og bevarelsen af den kulturarv og det bornholmske særpræg, som den ikoniske rødhætter udgør.

TRAFIK

For blot få år siden mente vejingeniørerne i Bornholms Regionskommune, at det var vigtigt at bevare de ikoniske røde og hvide granitsten – såkaldte granitsteler – der udgør autoværn på mange bornholmske veje, og derfor lavede man specielle løsninger, der skulle tilgodese både trafiksikkerheden og bevarelsen af den kulturarv og det bornholmske særpræg, som den ikoniske rødhætter udgør.

Det skete blandt andet, da regionskommunen i 2012 renoverede autoværnet ved Tyskabrødden på Røbrovej mellem Gudhjem og Rø, og det var også planen, at det skulle være tilfældet, da man i 2017 planlagde renoveringen af autoværnet ved Bobbabrøddan. Det sted, hvor de røde og hvide granitsten nu er ved at blive erstattet af et moderne galvaniseret stålautoværn.

Der blev lavet nye sten

Da autoværnet ved Tyskabrødden blev renoveret i 2012, var de gamle granitsten mere medtagne end dem, der nu er taget ned ved Bobbabrøddan, og mange af stenene måtte kasseres. Men i stedet for at erstatte stenene med et stålautoværn fik Bornholms Regionskommune fremstillet nye sten til erstatning for de gamle.

– Ved Tyskebrøddan var det gamle autoværn med granitsteler forbundet med jernbånd så medtaget, at vi da overvejede, om vi ikke skulle vælge en moderne løsning. Men netop på dette sted ville det betyde et æstetisk tab, sagde den daværende driftsleder for vejområdet i Bornholms Regionskommune, Nis Jordt-Petersen, dengang til Bornholms Tidende, om renoveringen ved Tyskabrødden.

Plan for bevarelse er blevet glemt

Tilsvarende kunne man i en kommunal høring fra 2017 læse om planerne for renovering af autoværnet ved Bobbabrøddan.

Dengang ønskede vejingeniørerne en løsning, hvor rabatten på en 110 meter lang strækning i begge sider af vejen skulle udbygges og sikres ved at deponere 850 tons lettere forurenet jord, der efterfølgende skulle dækkes med et lag på 10 centimeter ren jord, som skulle tilsås med græs, for at forhindre at jorden skyllede ned i Bobbeå, der løber under Bobbabrøddan.

Det skulle forhindre, at de røde og hvide vejsten endte med at dratte ned ad skrænten mod åen, og dermed gøre det muligt, at bevare det gamle autoværn, sådan som det fem år tidligere var sket på Tyskabrødden.

Den forurende jord blev, såvidt Bornholms Tidende erfarer, udlagt i 2017, men resten af renoveringsplanen ikke ført ud i livet, og den viden og de tanker, der dengang lå bag, blev tilsyneladende ikke bevaret og videreformidlet, da den daværende driftschef for vejområdet, Nis Hjordt-Petersen, gik på pension.

I hvert fald har den nuværende driftsleder for vejområdet i Bornholms Regionskommune, Hasse Hallberg, ikke hørt om planerne, og resultatet er nu, at de gamle sten, bliver udskiftet med et moderne autoværn.