Arkivfoto

Institutchef støtter ønsket om merituddannelse

Uddannelse

På Københavns Professionshøjskole støtter man pædagogernes ønske om at få en merituddannelse på Bornholm. Kirsten Balle, der er institutchef for Pædagoguddannelse og PAU på Københavns Professionshøjskole, fortæller, at de er klar til at etablere en merituddannelse lokalt allerede fra 1. februar 2021, hvis der er nok ansøgere.

– Vi vil gerne lave et merithold på Bornholm. Vi har jo vores faste hold og undervisere, så vi er klar. Hvis der er ansøgere nok, som opfylder kravene for optagelse, så rykker vi, siger hun.

En ny dispensation gør det muligt for ufaglærte at søge en merituddannelse som pædagog, hvis man har bare to års erfaring med pædagogisk arbejde. Før var det fem år. Kirsten Balle har ikke overblikket over, hvor mange der står klar til at søge ind på en eventuelt kommende merituddannelse på Bornholm, men hun fortæller, at Københavns Professionshøjskole har set et øget antal ansøgere i Hillerød som følge af dispensationen.

Nu er det op til ledere og medarbejdere i institutionerne på Bornholm at afklare og melde ud om og i såfald hvor mange, der er interesserede i at tage en merituddannelse.

Styrket samarbejde

Etableringen af merituddannelsen er et forslag, som BUPL Bornholm og Socialpædagogerne på Bornholm har bragt med ind i samarbejdet med Københavns Professionshøjskole. Begge fagforeninger ser et stort potentiale i at få en lokal merituddannelse.

De har sammen med Kirsten Balle og uddannelsesleder Randi Bjørndal Jensen indgået en formel og underskrevet samarbejdsaftale for at styrke pædagoguddannelsen og båndet til de pædagogfaglige arbejdspladser på Bornholm.

– Aftalen skal styrke samarbejdet mellem pædagoguddannelsen og praksis. Pædagoguddannelsen er jo en professionsbachelor, så det er vigtigt, at der er et stærkt samarbejde mellem uddannelsen og de steder, hvor de skal i praktik og senere ud at arbejde, siger Kirsten Balle.

Hun og uddannelsesleder Randi Bjørndal Jensen arbejder til daglig på Sjælland, men med samarbejdsaftalen med Rie Hansen fra BUPL Bornholm og Bitten Sohn Thomsen fra Socialpædagogerne Bornholm har de forpligtet sig på at mødes minimum fire gange årligt.

– Vi har lavet en formel aftale, hvor vi gensidigt forpligter os på at samarbejde om at styrke pædagoguddannelsen. Det er formaliseret, fordi man i en travl hverdag ellers nemt kan glemme det. Nu er vores møder og indsatser sat ind i et årshjul, så vi er gensidigt forpligtet på at gøre det, siger Kirsten Balle.