Husbåd i Nexø. Arkivfoto: Berit Hvassum.

Ejendomsmægler får et års ubetinget fængsel for groft bedrageri

Den 57-årige bornholmske ejendomsmægler, Eva Charlotte Engell, som tidligere hed Charlotte Kjøller, er i dag ved Retten i Rønne blevet idømt et års ubetinget fængsel for bedrageri af særlig grov karakter.

Bedrageri

Den 57-årige bornholmske ejendomsmægler, Eva Charlotte Engell, som tidligere hed Charlotte Kjøller, er i dag ved Retten i Rønne blevet idømt et års ubetinget fængsel for bedrageri af særlig grov karakter.

Det oplyser chefanklager ved Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, til Bornholms Tidende.

Efter en uges votering fandt retsformanden, Tine Rud, og de to lægdommere det bevist, at Eva Charlotte Engell ved at forfalske underskrifter på en række dokumenter, havde vildledt en investor til at yde et lån på 3,6 millioner kroner til det husbådsselskab, som Eva Charlotte Engell selv ejede halvdelen af, og som investoren selv ejede en fjerdel af.

Derved havde hun påført investoren en tabsrisiko, som han ikke kendte til, da lånet blev ydet.

Tidligere dømt

Eva Charlotte Engell blev i sin egenskab af ejendomsmægler engageret af det selskab, som hun selv ejede andele i, til at sælge 10 luksushusbåde, som selskabet havde planlagt at lægge i Hasle Havn og sælge for 4,5 millioner kroner stykket til pengestærke udenlandske købere.

Ved at fremlægge underskrevne købsaftaler og en række andre dokumenter, hvor hun havde forfalsket købernes underskrifter, gav Eva Charlotte Engell investoren det indtryk, at der allerede var solgt husbåde, og at der dermed var sikkerhed for det lån, han ydede selskabet. Virkeligheden var imidlertid en helt anden, for Eva Charlotte Kjøller havde ikke solgt en eneste husbåd.

Dommen i den aktuelle sag lægger sig tæt op af en tilsvarende sag, hvor Eva Charlotte Engell i december 2018 blev fundet skyldig i adskillige tilfælde af dokumentfalsk. I den sag blev hun også idømt et års fængsel, men her blev ni måneder af fængselsdommen gjort betinget og suppleret med 150 timers samfundstjeneste. Samtidig blev Eva Charlotte Engell frakendt retten til at virke som ejendomsmægler i tre år, og hun blev dømt til at betale erstatning til de forurettede i sagen.

Ikke gentagelse

Den dom ankede hun til Østre Landsret, og her er den endnu ikke færdigbehandlet. Den er berammet til at skulle begynde den 2. november i år og vare fire retsdage.

Fordi dommen fra 2018 blev anket og endnu ikke er færdigbehandlet ved Østre Landsret, kom den ikke til at have nogen indflydelse strafudmålingen i den aktuelle sag.

Havde landsretssagen, som oprindeligt var berammet til at finde sted i marts måned, men som blev udsat på grund af corona-pandemien, stadfæstet eller skærpet byrettens dom fra 2018, så ville det have talt med som en skærpende omstændighed i strafudmålingen i den aktuelle sag, fordi der så ville være tale om gentagelse.

I udmålingen af straffen har dommerne ifølge Benthe Pedersen Lund, lagt vægt på omfanget og karakteren af det bedrageri, Eva Charlotte Engell har begået, og at det er begået som en del af hendes erhverv som statsautoriseret ejendomsmægler. Derfor fandt dommerne ikke grundlag for at gøre en del af straffen betinget.